POZVÁNKA NA DEBATU „Co přinese Evropský rok dobrovolnictví 2011?“

| Autor: redakce | Rubrika: pozvánky | Vydáno dne: 11. 2. 2011 |

Evropský rok dobrovolnictví Debata se bude konat dne 15. února od 17 hod. v prostorách Evropského domu, Jungmannova 24, Praha 1.
Rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví s cílem usilovat o vytvoření prostředí příznivého pro dobrovolnictví a odstraňovat stávající překážky, zlepšit kvalitu dobrovolnických aktivit, oceňovat a uznávat dobrovolné činnosti ze strany veřejných institucí, formálního a neformálního vzdělávání i zaměstnavatelů a zlepšit povědomí o hodnotě a významu dobrovolnictví. Bez konkrétních implementačních plánů ale zůstanou cíle jen cíli.

Odborná debata se pokusí představit účastníkům koncept Evropského roku dobrovolnictví 2011 a způsob jeho implementace na evropské i národní úrovni. Zaměří se na výstupy Evropského roku a jeho dopad na podmínky pro dobrovolnictví v ČR.
Pokusí se rozkrýt přínos dobrovolnictví pro společnost, jeho ekonomickou a sociální hodnotu a vliv na získávání specifických znalostí a schopností. Tématem bude i mezinárodní / globální dimenze dobrovolnictví.
V rámci debaty vystoupí níže uvedení řečníci reprezentující široké spektrum pohledů a názorů.
Následovat bude debata s účastníky.

• Úvodní slovo - Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR a Jiří Kubíček, vedoucí Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR
Michal Urban, ředitel odboru pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR odpovědný za implementaci Evropského roku dobrovolnictví 2011
Pavel Trantina, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru za ČR a předseda koordinační skupiny k Evropskému roku dobrovolnictví 2011
Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha
Michal Broža, vedoucí Informační kanceláře OSN v Praze
Libor Malý, ředitel společnosti LMC, s.r.o. provozující servery www.jobs.cz , www.prace.cz nebo www.dobro.cz
Petr Jonák, ředitel pro korporátní komunikaci skupiny AWT, a.s.

Moderátor: Michal Kadera, CEBRE

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 14. února 2011 na adrese prague@cebre.cz.Tato debata je organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kanceláře Evropského parlamentu v ČR s cílem komunikovat aktuální evropská témata vůči široké skupině odborné i laické veřejnosti realizovaného Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR ve spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Více informací na prague@cebre.cz.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011020018-pozvanka-na-debatu-co-prinese-evropsky-rok-dobrovolnictvi-2011.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku