GeoKačer 2011 - tak trochu jiná geografická soutěž

| Autor: Tisková zpráva - Buď Geo o.s. | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 21. 2. 2011 |

Soutěž GeoKačer je inspirována outdoorovou aktivitou geocaching Občanské sdružení Buď Geo… zahajuje již čtvrtý ročník soutěže GeoKačer, která je určena pro studenty a pedagogy středních a vysokých škol Olomouckého okresu a blízkého okolí. Během čtyř měsíců budou soutěžící hledat ukryté schránky/poklady pomoci přístrojů GPS a plnit doplňkové soutěže zaměřené na geografii, ochranu životního prostředí a rozvoj fyzických aktivit. Soutěž je inspirována outdoorovou aktivitou geocaching a dále zahrnuje geografické kvizy, fotografické i jiné soutěže.

Dále proběhne setkání účastníků s environmentální tematikou (např. čištění břehů řeky) a další aktivity, za které soutěžící postupně získávají body. V červnu bude slavnostní vyhlášení vítězů s předáním hodnotných cen. Součástí projektu jsou i přednášky na jednotlivých školách nejen o soutěži, ale také o využití moderních technologií ve výuce zeměpisu. Tyto metody zahrnují základy geoinformatiky či digitální kartografie. Projekt je realizován za podpory společnosti Nestlé Česko s.r.o.
Zájemci se mohou přihlašovat v týmech o počtu 1-4 studentů na stránkách www.budgeo.cz/geokacer/ již nyní. Soutěž začíná během prvního týdne v březnu! Vítězný tým získá hodnotné ceny a volnou jízdenku po Evropě.

Informace o Buď Geo... o.s.

Buď Geo... je nezisková organizace sdružující zájemce o geografii, geoinformatiku, kartografii a další geovědy již od roku 2007. Cílem je podporovat rozvoj geoinformačních technologií a jejich následného využití během výuky na základních, středních a vysokých školách. Buď Geo... o.s. si klade za cíl zvyšovat geoinformatickou gramotnost na všech úrovních. V minulých letech sdružení uspořádalo soutěž GeoKačer 2008, 2009 a 2010, několik geografických seminářů pro středoškolské pedagogy a ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky UP Olomouc uspořádalo projekt Buď Geo...Vysočina a pravidelně se podílí na osvětových akcích GIS Day a Přírodovědný jarmark, aj.
Více informací na www.budgeo.cz

Informace o Geocachingu

Geocaching je turistická, navigační a trochu i internetová hra, která spočívá v hledání neznámých míst s ukrytou schránkou, které se v angličtině říká cache. Na internetu jsou zveřejněny její souřadnice a různé doplňující informace. Soutěžící potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do ní vloží něco svého. Po návratu svůj nález či neúspěch zapíší na speciální internetové schránce.
Více informaci na http://geowiki.hidden.cz/wiki/Hlavní_strana


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011020040-geokacer-2011-tak-trochu-jina-geograficka-soutez.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku