Do dokumentu Evropské komise, cíleného na podporu mládeže, se promítly i zkušenosti z ČRDM

| Autor: Aleš Sedláček - předseda ČRDM | Rubrika: mezinárodní | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 25. 2. 2011 |

Člen EHSV Pavel Trantina (vpravo) a expert stanoviska Aleš Sedláček, předseda ČRDM (foto EHSV)Dne 24. 2. 2011 se podařilo našemu zástupci v Evropském hospodářském a sociálním výboru Pavlu Trantinovi prosadit jednomyslné stanovisko ve specializované sekci Zaměstnanost, sociální věci, občanství, ke sdělení Komise Mládež v pohybu – iniciativa zaměřená na rozvinutí potenciálu mladých lidí (KOM2010 477). Tak a teď trochu lidsky. Evropská komise vydala dokument, který navrhuje opatření, jež by mohla pozitivně ovlivnit život mladých lidí v EU. Jako hlavní problém, na který iniciativa reaguje, je v některých státech obrovská nezaměstnanost mladých lidí. Stanovisko prosazené Pavlem Trantinou odráží zkušenosti získané z „mládežnických“ projektů, které právě běží v České republice.

Evropský hospodářský a sociální výbor vypracovává stanoviska, která předává dalším evropským institucím. Jakou má toto konkrétní stanovisko souvislost s činností České rady dětí a mládeže (ČRDM)?

Interiér před zasedací místností EHSV, Brusel (foto Aleš Sedláček)V dokumentu jsme chtěli zohlednit výstupy našeho projektu Kecejme do toho, což se nám povedlo. Zajímavá je i pasáž o slevových kartách, která vedla ke koordinaci našich snah o přenesení těchto karet do mimoškolního prostředí. Zajímavé je i to, že uvádíme systém uznávání neformálního vzdělávání a naše pokusy v ČR, jmenovitě Klíče pro život, , jako příklad práce s kompetencemi v neformálním vzdělávání (zde se, prosím, oprostěme od technické stránky věci, jako jsou pozdě vyhlašovaná výběrová řízení apod.). Důležitý je i požadavek na udržení rozpočtu na program Mládež v akci a poukázání na další možnosti čerpání z ESF na aktivity mladých a pro mladé. Tyto výstupy jsou důležité i pro další rozpočtové období. Právě zde, v Bruselu, teď dochází k diskusím o tom, jak se budou měnit evropské finanční priority.

Před zahájením jednání: Setkání zpravodaje, spoluzpravodaje a expertů k zapracování posledních připomínek od členů sekce (foto Aleš Sedláček)Stanovisko je samozřejmě kompromisem. EHSV je složeno ze tří zájmových skupin „Zaměstnavatelé“, „Zaměstnanci“ a „Různé zájmy“ (např. zemědělci, spotřebitelé, environmentalisté, rodiny, nevládní organizace atd.). Najít společný pohled na věc je tedy samozřejmě těžší, než by se na první pohled zdálo. Odpovídá tomu také košatost stanoviska.

Pavel Trantina byl po čtyřech letech úspěšné činnosti v EHSV znovu nominován Českou radou dětí a mládeže a schválen vládou ČR v květnu loňského roku na další pětileté období za zásadní podpory MŠMT a MZV. V současnosti v EHSV předsedá pracovní skupině pro Evropský rok dobrovolnictví. V pracovní skupině k iniciativě Mládež v akci byl zpravodajem. Jako experta pro stanovisko si vybral Aleše Sedláčka, předsedu ČRDM a Tineho Radinju, v té době prezidenta Evropského fóra mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011020045-do-dokumentu-evropske-komise-cileneho-na-podporu-mladeze-se-promitly-i-zkusenosti-z-crdm.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku