Co čeká Bavorský kruh mládeže v roce 2011

| Autor: Michaela Přílepková | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 6. 3. 2011 |

Bavorský kruh mládeže (Bayerischer Jugendring)– volby do čela organizace a velký lobbying pro aktualizaci vládního dokumentu pro děti a mládež
O Bavorském kruhu mládeže se na Adamu nepíše poprvé, je vedle Rady mládeže Slovenska jedním z nejdlouhodobějších zahraničních partnerů České rady dětí a mládeže. Tzv. střecha dětských a mládežnických organizací v sousedním Bavorsku má za sebou od roku 1947 (!) neuvěřitelný kus práce a zajímavých výsledků či právě realizovaných projektů, na které stojí za to se podívat a případně inspirovat. V roce 2008 tak proběhl přenos základního konceptu pro projekt s tématikou prevence sexuálního zneužívání, který se vyvinul do projektu ČRDM Nás se to týká. V uplynulém podzimu se zase Bavorský kruh mládeže zapojil do výměnného projektu ČRDM se SRN a Izraelem, kde byl spoluhostitelem německé části v Mnichově.

Již od podzimu se u sousedů objevují dvě témata, která budou pro rok 2011 stěžejními body nebo úkoly: volby nové prezidentky/prezidenta Bavorského kruhu mládeže a lobby za vytvoření aktualizace koncepčního dokumentu bavorské vlády pro oblast dětí a mládeže (Kinder- und Jugendprogramm).

Loučení s prezidentkou Bavorského kruhu mládeže Martinou Kobriger Od října roku 2010 vede Bavorský kruh mládeže přechodně druhý vice prezident Christof Bär.
Výrazná osobnost, prezidentka Martina Kobriger, ukončila z rodinných důvodů předčasně své páté funkční období. Stála v čele organizace od roku 2001. Za takovou dobu může jistě se spokojeností přehlédnout množství výsledků své práce. Projevila se výrazně také na celoněmecké úrovni, zejména v otázkách státní podpory dobrovolnictví.
Měla jsem možnost jí vidět několikrát na veřejných akcích. V paměti mi zůstane nejvíc vystoupení na Valném shromáždění Německého spolkového kruhu mládeže, kde vlastně byla „pouhou” zástupkyní jednoho regionu. Její vystupování bylo přesvědčivé a argumentačně dobře podložené, čímž se jí dařilo většinu bavorských návrhů úspěšně prosadit. S trochou nadsázky si dovolím říct, že kdyby takových žen jako je ona bylo více, nepotřebovali by v Německém spolkovém kruhu mládeže při Valných shromážděních takovou instituci jako je „gender watch”, dohlížející na to, aby měly ženy během jednání stejný prostor a možnosti k vyjádření jako muži.
Protože jsou volby do národní rady tématem také v České republice, může být zajímavé nahlédnout trošku do „fárplánu”, který takovou proceduru provází.

Jaké požadavky a očekávání mají v Bavorsku vůči tomu, kdo bude v jejím čele, si lze přečíst ve veřejném „inzerátu”, který je od prosince na jejich webu. Asi nikoho nepřekvapí, že se zde neobjevují požadavky na formální vzdělání, ale na znalosti a kompetence, které souvisejí s výkonem agend, které Bavorský kruh vykonává. Pro české prostředí v neziskovkách je trošku úsměvně přebytečná poznámka, že takový člověk bude muset pracovat hodně také mimo obvyklou pracovní dobu a jezdit na služební cesty.

Ostatní očekávání jsou naopak docela vážná a opodstatněná, např.: sociální kompetence a schopnost vyjednávání, schopnost týmové práce a motivace dobrovolných pracovníků a zaměstnanců nebo schopnost koncepčního, strukturovaného rozvoje práce s mládeží zasazeného do politiky pro oblast dětí a mládeže.
Součástí vyhlášených podmínek je také odkaz na možnou výši platu resp. rozpětí, protože tato funkce je stejně jako v ČR placená.

Případný zájemce musí být bezpodmínečně navržen některým členem Valného shromáždění s oprávněním hlasovat. Valné shromáždění se k tomu důležitému činu sejde již 17. března 2011. Širší výkonný orgán (představenstvo) se narozdíl od ČR nevolí společně s prezidentem, ale má odlišné funkční období a členové se obměňují postupně, což jim umožňuje udržet kontinuitu, na kterou tradičně v Bavorsku kladou důraz.

Jedním z velkých úkolů nové prezidentky/prezidenta bude vyjednávání o novelizaci základního koncepčního dokumentu pro směřování a financování práce s mládeží z rozpočtu zemské vlády, který je momentálně již dvanáct let starý. Jedná se o dokument, který je typově podobný Koncepci státní politiky pro oblast dětí a mládeže, ale s mnohem větším propojením na státní rozpočet. Priority, které vláda v dokumentu odsouhlasí, musí zahrnout do rozpočtu a zajistit jejich financování. Tytéž priority včetně jejich finanční podpory musí naplňovat také úřady na komunální úrovni.

K úspěšné novelizaci bude třeba hodně taktického vyjednávání. Nejen na odborné úrovni s ministerstvem školství a sociálních věcí, ale také na politické s jednotlivými stranami zastoupenými ve vládě. Prozatím má Bavorský kruh přislíbenu podporu od státního sekretáře k tomu, že se „prevence sexuálního násilí při práci s dětmi a mládeží” musí stát vládní prioritou a přímou součástí zemského rozpočtu v rozpočtovém roce 2011/2012.

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011030015-co-ceka-bavorsky-kruh-mladeze-v-roce-2011.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku