Dotace MŠMT - Výsledky výběrového řízení k programům č. 1 a 2 pro rok 2011

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 17. 3. 2011 |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy schválilo dne 15. 3. 2011 rozdělení dotací v Programech č. 1 – Zabezpečení pravidelné činnosti NNO pro organizované děti a mládež a č. 2 - Podpora vybraných forem práce vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015.

Tabulku Seznam podpořených projektů včetně projektů nepodpořených - programy č. 1 a 2 najdete na stránkách MŠMT.
MŠMT

V této souvislosti vyzývá MŠMT všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace, aby případně přepracovaly podrobný rozpočet projektu (v souladu s poskytnutými finančními prostředky) při zachování členění nákladů požadované dotace tak, jak bylo uvedeno v předloženém projektu. V žádném případě nesmí být prováděna úprava ve schváleném členění ONIV a OON.

Upravený a podepsaný rozpočet je nutné naskenovaný zaslat odboru pro mládež na adresu: eva.hampejsova@msmt.cz nejpozději do 23. března 2011 do 15 h. Pokud žadatel nezašle upravený rozpočet nebo zprávu o tom, že rozpočet se nemění ve stanoveném termínmu, zaniká NNO nárok na poskytnutí státní dotace.

Zdroj:
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-vyberoveho-rizeni-k-programum-c-1a-2-pro-rok-2011


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011030043-dotace-msmt-vysledky-vyberoveho-rizeni-k-programum-c-1-a-2-pro-rok-2011.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku