Umačkáni dětmi

| Autor: Pionýr | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 10. 5. 2011 |

Logo pionýrské kampaně Umačkáni dětmi Chcete se zapojit do aktivit k Evropskému roku dobrovolnictví? Jednu jednoduchou možnost vám nabízí pionýrský projekt Umačkáni dětmi, jehož cílem je upoutat pozornost k dobrovolné práci s dětmi a mládeží a také ke konkrétním dobrovolníkům.

Na internetové adrese www.umackanidetmi.cz se můžete vyjádřit k základní otázce, jaká je nejdůležitější vlastnost správného dobrovolníka pracujícího ve volném čase s dětmi a mládeží. Když se vám bude chtít, můžete přidat i námět na symbol, který by mohl tyto dobrovolníky charakterizovat a sloužit jako jakýsi znak příslušnosti k „cechu“.

K čemu to bude dobré? Hlavní myšlenka kampaně Umačkáni dětmi spočívá v získání názorů co nejvíce lidí, aby následně mohly být prezentovány veřejnosti. Chceme, aby se lidé zamysleli nad tím, kdo vlastně jsou ti dobrovolníci, kteří svůj čas věnují jejich dětem. Chceme poukázat na to, že jsou to výjimečné osobnosti a jejich práce není žádná samozřejmost.

Evropský rok dobrovolnictví A protože cílem projektu je upoutat pozornost ke konkrétním dobrovolníkům, v druhé části od června budou moci lidé navrhovat konkrétní dobrovolníky, kteří jsou podle nich ti praví a všechny podstatné vlastnosti (které vzejdou z první části) mají.

Pionýr Přestože projekt je dílem sdružení Pionýr, jde nám o oblast dobrovolné práce s dětmi a mládeží obecně, takže navrhnout bude možné dobrovolníky bez ohledu na příslušnost ke spolkům a hnutím – hlavní je kvalitní činnost s dětmi.

I když hlavním cílem projektu je zviditelnění jednoho druhu činnosti v průběhu celého Evropského dobrovolnictví, vše bude završeno jedním společenským večerem (5. 12. 2011 – v Mezinárodní den dobrovolníků), na který budou pozváni především samotní lidmi navržení dobrovolníci a někteří z nich zde budou za svou práci i oceněni.

Jestli je vám myšlenka kampaně blízká, zapojte se – stačí vyslovit svůj názor na: www.umackanidetmi.cz

Výběr z odpovědí osobností
Jaké vlastnosti by měl mít vedoucí? Dobrovolník, pracující s dětmi a mládeží?

Ing. Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR Nezištnost, chuť dělat něco pro druhé.
Když není správná spolupráce tak to nefunguje.
Ing. Jan Michal
vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR

Dr. Dana Moree, odborná asistentka, Fakulta humanitních studií UK Z mého hlediska nejde určit jen jednu vlastnost, ale jedná se o kombinaci dvou. Laskavost je potřeba proto, že na děti je zkrátka potřeba udělat si čas - nejen ten organizovaný jako připravit hru, program, schůzku. Ale čas pro drobné interakce, laskavé vysvětlování, povídání si o zdánlivých maličkostech, kterými se ale upevňuje vztah a vytváří se jakési lidské společenství. Důslednost vytváří laskavosti hranice, vymezuje prostor. Děti potřebují vědět, co je ještě správné a co je špatné a potřebují orientaci - ne znamená ne a ano znamená ano.
Dr. Dana Moree
odborná asistentka, Fakulta humanitních studií UK

Mgr. Michal Urban, ředitel odboru mládeže MŠMT Abych to dělal rád.
Abych to dělal od srdce, a aby to i pro mě byla motivace pomáhat.
Mgr. Michal Urban
ředitel odboru mládeže MŠMT

Mgr. Helena Langšádlová, poslankyně Parlamentu ČR Za nejdůležitější vlastnost považuji schopnost nadchnout pro dobré věci. Dobrovolníci pracující s dětmi mohou v jejich životě sehrát nedocenitelnou roli, mohou je ovlivnit v jejich směřování dalším životem. Mnozí dobrovolníci jsou přirozenými pozitivními vzory, které dětem předávají své dovednosti a zkušenosti. Je naděje, že nadšení pro konání dobrých věcí si tyto děti a mládež přenesou do celého svého života a budou ho předávat dál a tím přispějí k lepšímu světu okolo nás.
Mgr. Helena Langšádlová
poslankyně Parlamentu ČR

Aleš Sedláček, předseda ČRDM Musí být odvážný (vzít na sebe odpovědnost za své činy i za své kamarády), pokorný (respektovat) a být respektován (opravdový, přesvědčivý, čestný).
Aleš Sedláček,
předseda ČRDM


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011050017-umackani-detmi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku