MŠMT podporuje programy zaměřené na volný čas dětí a mládeže

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 6. 6. 2011 |

Web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy informuje o páteční (3. června 2011) tiskové konferenci:

Ministr Josef Dobeš informoval o podpoře, kterou MŠMT poskytuje na financování volnočasových aktivit dětí a mládeže a o významu dobrovolné práce pro společnost.

„V dobrovolnictví jde o to, pomáhat druhým bez nároku na finanční nebo jinou materiální odměnu. Činnost dobrovolníků je přínosem nejen pro společnost, ale i pro samotné dobrovolníky, kteří tak získají řadu dovedností, jež se jim hodí v dalším životě,“ řekl ministr.

Rok 2011 byl v Evropské unii vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Jeho koordinace byla v České republice svěřena do gesce MŠMT, které zapojilo do jeho realizace celou síť zainteresovaných subjektů napříč státní správou i neziskovým sektorem. V rámci Evropského roku dobrovolnictví chce MŠMT zlepšit povědomí o významu dobrovolnictví a o tom, že tyto aktivity mají nejen morální, ale i materiální přínos pro celou společnost. „Chceme docílit toho, aby dobrovolnictví bylo ze strany veřejných institucí i zaměstnavatelů oceňováno a uznáváno,“ vysvětlil Josef Dobeš.

Celý text:
http://www.msmt.cz/pro-novinare/msmt-podporuje-programy-zamerene-na-volny-cas-deti-a-mladeze

Na tiskové konferenci vystoupil také předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, který informoval o financování volnočasových aktivit dětí a mládeže a představil ekonomickou analýzu této oblasti.

Ekonomická analýza je ke stažení na webu České rady dětí a mládeže (www.crdm.cz)
http://www.crdm.cz/download/dokumenty/Ekonomicka-analyza-CRDM-24-5-2011.pdf


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011060011-msmt-podporuje-programy-zamerene-na-volny-cas-deti-a-mladeze.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku