Dětská skupina Malu Monte – dvě vystoupení, dvakrát úspěch

| Autor: - Romea, o.s. - tisková zpráva | Rubrika: představujeme | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 30. 6. 2012 |

Děti z Krásné Lípy a Horního Podluží se seznamovaly s prvky dramatického umění a na konci roku předvedly dramatické scénky plné tance, napětí i zpěvu. Děti měly možnost projít celým procesem plánování vystoupení, tvorbou scénáře, nacvičováním i výrobou kostýmů a kulis.
Dětská skupina se cházela pod poetickým názvem Malu Monte. (Foto archiv Romea, o.s.)
Skupina se začala scházet v druhé půli školního roku na půdě Římskokatolické farnosti v Rumburku v rámci projektu Romský mentor. S dětmi pracovala mentorka Marcela Surmajová a pedagožka z občanského sdružení CEDR. Dětská skupina se scházela pod poetickým názvem Malu Monte.

Z vystoupení dětské skupiny Malu Monte (foto archiv Romea, o.s.)Nejprve se děti seznámily a společně přemýšlely, s čím se na konci projektu představí ostatním. Postupně vykrystalizovala podoba přestavení a děti začaly pracovat na jednotlivých částech vystoupení. Kromě nacvičování v rámci každého setkání, hrály děti hry, probíraly různá témata a naučily se dokumentovat svá setkání pomocí fotoaparátu a kamery. Cílem bylo z nasbíraného materiálu vytvořit krátký dokument o práci skupiny. Děti v průběhu projektu jednotlivá setkání nejen hodnotily, ale i se sami podílely na plánování aktivit.

Z vystoupení dětské skupiny Malu Monte (foto archiv Romea, o.s.)Jako motivace a součást tvorby týmového ducha děti vyrazily na dětské hřiště do Varnsdorfu, kde spojily trénink s odreagováním a nakonec navštívily i bazén. Společné táboření v Jiřetíně pod Jedlovou skupinu ještě více stmelilo a všem přineslo mnoho zážitků. V průběhu společně strávených dní děti nejen trénovaly na závěrečné vystoupení, ale vytvořily i kulisy potřebné pro závěrečné představení. Výlet na zříceninu hradu Tolštejna si nikdo nenechal ujít. Ubytování pro skupinu Malu Monte poskytli zcela zdarma majitelé penzionu u sv. Jana v Jiřetíně pod Jedlovou.

Z vystoupení dětské skupiny Malu Monte (foto archiv Romea, o.s.)9. června se skupina představila na 6. ročníku Festiválku malého umění v Rumburku, kde její vystoupení shlédlo široké publikum a děti byly odměněny bouřlivým potleskem. Druhé vystoupení čekalo děti v Praze na závěrečném setkání dětských skupin v rámci projektu Romský mentor. Stejně jako při prvním představení mělo jejich vystoupení úspěch. Dramatické scénky plné tance, napětí, nečekaných zvratů a zpěvu, dobarvily i různorodé kostýmy a vlastnoručně vyrobené kulisy. Doufáme, že děti budou ve své práci pokračovat i v příštím školním roce a přejeme jim krásné léto!

Projekt do České republiky přinesla mezinárodní síť nadací Open Society Foundations v rámci Programu umění a kultura Budapešť, která jej plně financuje. Projekt probíhá v rámci Dekády romské inkluze. V Česku je projekt od roku 2011 realizován občanským sdružením Romea.
Další informace o projektu i sdružení Romea najdete na webových stránkách sdružení či na Facebooku.

#inkluze #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012060057-detska-skupina-malu-monte-dve-vystoupeni-dvakrat-uspech.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku