Nedostatek souznění pro práva mladých lidí na konferenci ministrů v Petrohradě

| Autor: - Zdena Mašková a Youthforum.org | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 9. 10. 2012 |

„Zklamání a marnost. To byly hlavní pocity na 9. Konferenci ministrů zodpovědných za mládež členských států Rady Evropy poté, co se nepodařilo dosáhnout obecné shody v společných závěrech..." Tak začíná článek o konferenci na webu Youthfora.

Z 9. Konference ministrů zodpovědných za mládež členských států Rady Evropy v Petrohradě

Ve dnech 24. – 25. září 2012 se v Petrohradě v Ruské federaci uskutečnila v pořadí již 9. Konference ministrů zodpovědných za mládež členských států Rady Evropy. Tyto konference jsou pořádány jedenkrát za čtyři roky a předchází jim celoevropské setkání mladých delegátů, kteří se v rámci Youth Eventu připravují k diskusím se zástupci vlád členských států Rady Evropy na dané téma.

Z 9. Konference ministrů zodpovědných za mládež členských států Rady Evropy Tématem 9. konference byl „přístup mladých lidí k právům v kontextu rozvoje inovativních politik mládeže“. Vyústěním konference mělo být přijetí Deklarace o přístupu mladých lidí k právům, kterou však náměstek ministra školství a vědy pořadatelské země odmítl podepsat z důvodu nepřijatelného požadavku v deklaraci na potírání diskriminace a porušování práv mladých lidí z důvodu sexuální orientace a genderové identity. Ruská strana neshledává u této skupiny mladých lidí žádnou diskriminaci a v odkazu na jejich potřeby v Deklaraci vidí propagandu homosexuality, bisexuality a změny pohlaví. Od roku 1985 se tak stalo poprvé, že deklarace ministerských konferencí Rady Evropy v oblasti mládeže nebyla přijata. Belgický ministr a švédská ministryně mládeže v závěru konference vyjádřili znepokojení nad nepřijetím deklarace a podpořili práva mladých lidí na potírání diskriminace i v oblasti sexuální orientace a genderové identity. Mladí elegáti odměnili vystoupení těchto ministrů dlouhým potleskem ve stoje.

Z 9. Konference ministrů zodpovědných za mládež členských států Rady Evropy Samotné jednání konference bylo poznamenáno blížícím se soudním procesem s trojicí punkových ruských zpěvaček Pussy Riot, jejichž práva na svobodné vyjádření názoru podpořili mladí delegáti konference tichým protestem ve stoje při úvodním projevu prezidenta Evropského fóra mládeže Petra Matjašiče s nasazením symbolických oranžových masek v duchu vystoupení Pussy Riot koncem února v hlavním moskevském chrámu s politickou písní.

Zdroj:
www.youthforum.org

Článek v angličtině:
http://www.youthforum.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2524%3Alack-of-consensus-for-fundamental-freedoms-and-youth-rights-in-st-petersburg&catid=25%3Anews&Itemid=100&lang=en

Video:
http://www.youtube.com/watch?v=aHrxLg-lYQw
Evropské fórum mládeže (YFJ) je mezinárodní organizací, která sdružuje 89 národních rad mládeže a mezinárodních nevládních organizací mládeže.
www.youthforum.org

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012100017-nedostatek-souzneni-pro-prava-mladych-lidi-na-konferenci-ministru-v-petrohrade.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku