Ruce místo očí

| Autor: Duha - Tangram, Marie Wolfová | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 4. 12. 2012 |

Duha Tangram se zapojila do projektu Inkluze v Duze 2012 společnými aktivitami pro studenty z Gymnasia pro nevidomé a slabozraké v Praze 5 – Nových Butovicích a studentkami z Vyšší odborné školy pedagogické z Prahy 6. Navštívili jsme haptickou výstavu v Muzeu hlavního města Prahy, která je zaměřena na románskou a gotickou architekturu. Studenti zde měli velmi dobrou možnost poznat, jak vypadá rotunda, jak věž gotického kostelu či jeho okno.

Nevidomí studenti na haptické výstavě s Duhou Tangram
Vzhledem k  jejich zrakové vadě je tato metoda jedna z mála možností, jak si mohou v  této oblasti rozšířít své znalosti a vědomosti.

Abychom pak spojili tuto teoretickou část s konkrétní praxí, prohlédli jsme si v  následujícím týdnu reprezentativní prostory Staroměstké radnice, ale co bylo nanejvýš zajímavé pro všechny, dostali jsme se do podzemních chodeb a sklepů, které vlastně byly v dávné minulosti románské a gotické domy, jejich přízemní části. Zde jsme si mohli přímo sáhnout na románský vchod do bývalého domu a nebo na gotické okno či gotické schody.

Tato exkurse do minulosti byla pro všechny velmi zajímavá a měla nádech dobrodružnosti. Každou chvíli mohl totiž za zdí vykouknout nějaký kostlivec či jiné strašidlo. Bohužel se to ale nestalo, a tak jsme se rozhodli, že si příště staroměstská strašidla opatříme sami.

#inkluze #socialnizaclenovani #nevidomý #výstava

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012120007-ruce-misto-oci.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku