ČRDM burcuje proti záměru odsunout platnost nového Občanského zákoníku

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 21. 2. 2013 |

Česká rada dětí a mládeže se dlouhodobě zabývá připomínkováním zákonů a vyhlášek, které se týkají činnosti sdružení, pracujících s dětmi a mladými lidmi a zabývajícími se jejich výchovou.

Kulatý stůl k problematice veřejně prospěšných a neziskových organizací v novém Občanském zákoníku s jedním z jeho tvůrců, profesorem Karlem Eliášem, uspořádala ČRDM již v r. 2011

Již před rokem a půl se zapojila také do připomínkování připravovaného Občanského zákoníku a kromě kulatého stolu s jedním z hlavních tvůrců NOZ, profesorem Karlem Eliášem, se od té doby pravidelně schází užší pracovní skupina, která navrhované změny sleduje a za NNO je připomínkuje.

Jako reakce na zveřejněný záměr vlády, posunout platnost nového Občanského zákoníku o rok a půl, vznikl dopis České rady dětí a mládeže, odeslaný 19. února 2013 e-mailem a posléze v listinné podobě předsedům poslaneckých klubů a ministrům, který podporuje ponechání původního termínu platnosti OZ, tedy 1. 1. 2014. Dále se dopis týká tzv. „Rejstříkového zákona“ a zavedení veřejného rejstříku spolků.

Kompletní znění dopisu si můžete přečíst na odkaze:
http://www.adam.cz/clanek-2013020053-dopis-crdm-na-podporu-noveho-obcanskeho-zakoniku-dokument.html

Česká rada dětí a mládeže se ovšem jen s dopisem, který si někdo přečíst může, ale nemusí, nechce spokojit. A tak zároveň odeslala dva články na toto téma jako reakci na zveřejněné texty do Hospodářských novin a do deníku Právo. Nyní doufáme, že články budou zveřejněny a že se o problémech, jež trápí tisíce dobrovolníků, kteří dávají zdarma svůj čas na výchovu a vzdělání dětí a mladých lidí, dozví i široká veřejnost.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013020054-crdm-burcuje-proti-zameru-odsunout-platnost-noveho-obcanskeho-zakoniku.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku