MŠMT: Výsledky hodnotícího procesu - program č. 3 pro rok 2013

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 26. 2. 2013 |

MŠMT schválilo dne 19. února. 2013 rozdělení státních dotací v programu č. 3 – Investiční rozvoj materiálně technické základny mimoškolních aktivit pro děti a mládež vyhlášeného v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015.

V článku najdete ke stažení

a) seznam projektů vyřazených pro formální nedostatky

b) seznam projektů schválených k poskytnutí státní dotace včetně projektů nedoporučených

V této souvislosti vyzývá odbor pro mládež MŠMT všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2013, aby případně přepracovaly podrobný rozpočet projektu a aby upravený a podepsaný rozpočet naskenovaly a e-mailem zaslaly odboru pro mládež na adresu: eva.hampejsova@msmt.cz nejpozději do 5. 3. 2013.

Pokud žadatel nezašle upravený rozpočet nebo zprávu o tom, že se rozpočet nemění ve stanoveném termínu, zaniká organizaci nárok na poskytnutí státní dotace.

http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-hodnoticiho-procesu-program-c-3-pro-rok-2013?source=rss


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013020061-msmt-vysledky-hodnoticiho-procesu-program-c-3-pro-rok-2013.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku