ČRDM: Pracovní schůzka k operačnímu programu Věda, Výzkum, Vzdělání

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 17. 5. 2013 |

Ve čtvrtek 16. 5. 2013 se v sídle České rady dětí a mládeže uskutečnila informativní schůzka k připravovanému operačnímu programu s pracovním názvem Věda, Výzkum, Vzdělání (OP VVV).
Z pracovní schůzky k OP VVV (foto Jiří Majer)
Předseda ČRDM Aleš Sedláček na ní zástupcům několika členských sdružení, kteří o schůzku projevili zájem, chystaný operační program zevrubně představil. Přítomní pak diskutovali o možnostech případného čerpání evropských finančních prostředků a seznámili se i s příklady vzorových projektů předložených přípravnému výboru OP VVV.

Z pracovní schůzky k OP VVV (foto Jiří Majer)Celá záležitost se – jednoduše řečeno – týká peněz z EU, určených na podporu vzdělávání v ČR. Evropská komise preferuje spíše jejich nasměrování do školního prostředí, zanedbatelná však v tomto ohledu nebude ani konkrétní podoba národního strategického dokumentu pro zvolenou oblast – tedy právě OP VVV. Existuje totiž naděje – a neziskovky by o to přirozeně stály – že by část těchto účelově vázaných prostředků mohla podpořit i smysluplné projekty mimoškolního vzdělávání.

Z pracovní schůzky k OP VVV (foto Jiří Majer)Přípravu operačního programu Věda, výzkum, vzdělání má na starosti pracovní skupina, do níž bylo mj. vysláno i pět delegátů včetně Aleše Sedláčka za Platformu NNO 2014. Zmíněná platforma sdružuje celkem 34 střešních organizací hájících zájmy nestátních neziskových organizací. Snahou delegátů platformy je prosazovat v obecné rovině možnosti zapojení neziskovek aktivně působících v rozličných sférách života občanské společnosti.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013050028-crdm-pracovni-schuzka-k-operacnimu-programu-veda-vyzkum-vzdelani.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku