Neziskovým sdružením hrozí omezení benefitů a úlev na daních - brání se

| Autor: redakce | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 13. 6. 2013 |

Střešní organizace, sdružující stovky neziskovek, i další sdružení se obracejí na poslance Poslanecké sněmovny ČR s žádostí, aby věnovali pozornost sněmovnímu tisku 1004, který přináší podstatné změny daní z příjmů.

Poslanecká sněmovna PČR (ilustrační foto)

V dopise se mimo jiné píše:

Tato novelizace byla ministrem financí ve sněmovně před propuštěním do druhého čtení představena jako "technická", tedy čistě zavádějící terminologii nového občanského zákoníku do daňových zákonů. Podporu této novely pak při projevu pan ministr ztotožnil s podporou nového občanského zákoníku.

Z pozice řádově stovek neziskových nestátních organizací a statisíců členů, které zastupujeme, konstatujeme, že novela zákona o daních má významný negativní dopad na ekonomiku NNO v České republice. Opakovaně a bez úspěchu jsme na to v uplynulých měsících upozorňovali autory novely z Ministerstva financí. Nyní se proto obracíme na Vás.

Máte před sebou návrh normy, která je z pohledu neziskových organizací zcela zásadní. Tyto změny však vznikaly bez diskuse a jasného zadání, jak chce český stát podporovat rozvoj soukromého dárcovství a neziskového sektoru. Nebyla provedena analýza současného stavu ani dopadů na neziskový sektor. Řádný legislativní proces je obcházen a změny jsou prováděny za zády veřejnosti.

Současné benefity jsou předkládanou novelou obrovskému množství organizací odebrány, a jsou nyní nabízeny už pouze okruhu se zapsaným statusem veřejné prospěšnosti. Výrazně se zmenšuje okruh NNO, jejichž dárci získají daňové úlevy...

Celý text si můžete přečíst na odkazu:
Dopis poslancům Poslanecké sněmovny ČR k novele zákona o daníchPod dopisem jsou podepsáni zástupci velkých i menších sdružení a asociací:

- Júlia Sokolovičová, ředitelka asociace Zelený kruh, který zastupuje 28 členských ekologických organizací a celkem 111 organizací sdružených v Oborové platformě ekologických NNO
- Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, která zastupuje 102 členských organizací – sdružení dětí a mládeže, a téměř 200 000 individuálních členů.
- Ing. Martina Berdychová, předsedkyně Asociace NNO v ČR - ANNO zastupuje prostřednictvím krajských sdružení téměř 900 jednotlivých NNO.
- Ing. Josef Výprachtický, starosta Junáka; Junák - svaz skautů a skautek ČR zastupuje 46 tisíc členů ve 2 131 oddílech.
- Mgr. Jaromír Němec, ředitel Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR
- Jana Smiggels Kavková, ředitelka, Fórum 50% o.p.s.
- Jiří Bárta, výkonný ředitel Nadace VIA


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013060062-neziskovym-sdruzenim-hrozi-omezeni-benefitu-a-ulev-na-danich-brani-se.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku