Parta mladých lidí pomáhá dětem z dětských domovů

| Autor: - Tisková zpráva sdružení Komunikujeme | Rubrika: ČLÁNKY | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 28. 1. 2014 |

Mladí lidé z nezávislé platformy pro práva dětí vyrůstajících mimo rodinu pomáhají dětem z dětských domovů, výchovných ústavů a dalších zařízení náhradní výchovy.
Mladí lidé, kteří vyrostli v dětských domovech, se sdružili v platformě Vteřina poté (foto sdružení Komunikujeme)
Seznamují děti s jejich právy a povinnostmi, učí je aktivně řešit problémy a vhodně vyjadřovat své názory. Většina členů platformy Vteřina poté přitom sama vyrostla v dětských domovech. Jde o jedinou aktivitu tohoto typu v České republice, jak vyplývá z průzkumu občanského sdružení Komunikujeme, realizovaného v rámci mezinárodního projektu Children Rough Sleepers.

Členové platformy Vteřina poté jezdí přímo za dětmi do jednotlivých domovů, kde s nimi mluví o jejich právech a povinnostech i o tom, jak se připravit na samostatný život po odchodu z dětského domova. „Spolu s Národním ústavem pro vzdělávání se také podílíme na tvorbě Standardů kvality péče pro zařízení ústavní a ochranné výchovy. Vzhledem k našim zkušenostem k tomu máme co říct,“ říká člen platformy Gracián Svačina, který vyrostl v Dětském domově Jemnice.

Při osobních setkáních i v rámci on-line poradny řeší dobrovolníci z platformy Vteřina poté s dětmi mnoho problémů, z nichž některé souvisí také s útěky. „Žít v zařízení institucionální péče není jednoduché, jelikož i přes snahu odborných pracovníků není možné dětem nahradit rodinné prostředí. Důsledkem toho trpí mladý člověk nedostatkem podnětů, citových vazeb a pocitem, že mu nikdo nerozumí. Při hledání vlastní identity se proto často uchýlí k útěku, který z našeho pohledu není vhodným řešením, jelikož může vést ještě k většímu strádání,“ vysvětluje čtyřiadvacetiletá Alexandra Chludilová, která byla několik let klientkou Dětského domova v Poličce.

Zkušenosti s útěky svých kamarádů má i vysokoškolský student Radek Laci, který již 16 let žije v Dětském domově v České Lípě. „Ačkoliv se může útěk zdát v bezvýchodných situacích jako jediné řešení, nemusí tomu tak být. Člověk si myslí, že je na všechno sám, přitom však stačí, aby se obrátil na tísňové linky nebo na Vteřinu poté a zjistí, že je kolem něho spousta lidí, kteří mu chtějí pomoct. I to je jeden z důvodů, proč jsme naši platformu založili,“ vysvětluje Radek Laci.

Kromě výjezdů do terénu s dětmi členové platformy komunikují prostřednictvím internetové stránky www.vterinapote.cz, kde je v provozu také on-line poradna.
Projekt Children Rough Sleepers probíhá v deseti zemích Evropské unie. Jeho cílem je zlepšit podporu a opatření pro děti ohrožené životem na ulici. V České republice se na něm podílí občanské sdružení Komunikujeme. Více informací na  www.komunikujeme.euwww.childrenroughsleepers.tk.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2014010067-parta-mladych-lidi-pomaha-detem-z-detskych-domovu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku