Českou radu dětí a mládeže povede i v dalších třech letech Aleš Sedláček

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 14. 4. 2014 |

Českou radu dětí a mládeže (ČRDM) povede i v následujícím tříletém období její současný předseda Aleš Sedláček. V tajném hlasování o tom jednomyslně rozhodli delegáti a delegátky 40. Valného shromáždění ČRDM, konaného 10. dubna 2014.
Předseda České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček bude stát v jejím čele i v následujících třech letech (foto Jiří Majer)
Nejvyšší orgán zmíněné střešní organizace zároveň jmenoval Představenstvo ČRDM v jeho nové, oproti předchozímu období zčásti obměněné sestavě. Jubilejní VS ČRDM mj. také přijalo dva nové členy, jimiž jsou Česká debatní společnost, o.s.ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s.

crdm„Moc děkuji, je to pro mě velký okamžik. Neabsolvoval jsem volbu předsedy poprvé, ale stejně je to pro mě vždy silný zážitek. A silný závazek mít respekt, který snad pořád ještě v sobě mám: snažím se vždycky si připomínat, že tou Radou jste vy – a že jsme to my. Nechci, aby někdy nastal stav, kdy by někdo z vás měl pocit, že jste vy a někde nad vámi je Rada...,“ řekl přítomným bezprostředněJubilejní 40. Valné shromáždění ČRDM bylo volební (foto Jiří Majer) po proběhnuvší volbě Aleš Sedláček. Hlasovací lístky s jeho jménem nabízely možnosti PRO, PROTI a ZDRŽEL SE.Volba předsedy ČRDM - přepočítávání odevzdaných hlasů (foto Jiří Majer) Ze 63 rozdaných lístků označilo všech třiašedesát hlasujících nezávisle na sobě první z variant. Jakkoliv současný předseda neměl protikandidáta, popsaným mechanismem tajné volby získal nejsilnější možný mandát.

Nová tvář v Představenstvu ČRDM: Vlastimil Jura (foto Jiří Majer)Nová tvář v Představenstvu ČRDM: Zuzana VaněčkováNové Představenstvo ČRDM bude mít oproti dosavadním třinácti nyní jedenáct členů. Novými tvářemi v něm budou Zuzana Vaněčková (Junák – svaz skautů a skautek ČR) a Vlastimil Jura (Projekt Odyssea). Z předešlé sestavy budou v práci v představenstvu po boku Aleše Sedláčka (Liga lesní moudrosti) pokračovat: 1. místopředseda Jan Cieslar (Junák – svaz skautů a skautek ČR), místopředseda Ondřej Šejtka (Asociace turistických oddílů mládeže ČR), Jan Burda (mluvčí Komory krajských rad), Michaela Humlová (ELSA Česká republika), Jan Husák (AFS Mezikulturní programy), Ondřej Chobot (Česká tábornická unie), Martin Paclík (Rada dětí a mládeže kraje Vysočina) a Miroslav Jungwirth (Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy).

Z jednání jubilejního 40. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Z jednání jubilejního 40. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Pokud jde o nově přijatá sdružení, Česká debatní společnost, o.s. je nestátní nezisková organizace s celorepublikovou působností, založená v r. 2004, která pořádá vzdělávací, debatní a jiné aktivity pro žáky, studenty a širokou veřejnost. Z jednání jubilejního 40. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Jmenovaný spolek má aktuálně 93 členů, z toho 88 ve věku do 26 let. Do ČRDM se ČDS podle vlastního vyjádření hlásila s očekáváním rozšíření spolupráce s dalšími organizacemi pracujícími s mládeží, kterým mohou nabídnout mj. know-how (školení apod.) či např. organizační kapacity. Uvítají naopak spolupráci v oblasti dobrovolnictví či posílení zábavné složky jejich programů a akcí.

Pohled do jednacího sálu zpoza předsednického stolu (foto Jiří Majer)ZDrSEM – první pomoc zážitkem, z.s. realizuje kurzy první pomoci zážitkovou formou pro širokou veřejnost, stěžejním kurzem je kurz ZDrSEM Standard, což je kurz o délce trvání čtyři a půl dne s rekvalifikací MŠMT Zdravotník zotavovacích akcí. Organizace ho realizuje i ve variantě Horal/Vodák. Dále pořádá kurzy Mama (pro všechny, kdo chtějí umět poskytovat první pomoc dětem do 5 let), Profi (pro firemní kolektivy), Basic (víkendový kurz první pomoci), Školitel (pro ty, kteří chtějí učit první pomoc). Z jednání jubilejního 40. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Do ČRDM se hlásila „s očekáváním spolupráce s organizací, která má dobré jméno“. ZDrSEM má nyní 30 členů, z toho čtyři ve věku do 26 let.
Pro úplnost: do ČRM se bezúspěšně hlásila ještě organizace Pro zlepšení světa, o.p.s.; chyběly však o ní relevantní informace – a přímo na jednání VS ČRDM i její zástupce.

Z jednání jubilejního 40. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Během tříhodinové ho jednání v zasedací místnosti SMOSK na pražském Senovážném náměstí, stihli přítomní vyčerpat všechny body navrženého programu. Vyslechli závěrečné informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, seznámili se návrhem priorit Rady pro letošní rok,Hlasování (foto Jiří Majer) schválili výroční a hospodářskou zprávu za rok 2013, jakož i upravený rozpočet pro letošní rok. V neposlední řadě také prodiskutovali a odsouhlasili nové znění stanov – mj. proto, aby po provedených úpravách odpovídaly podmínkám nového občanského zákoníku.


Milí členové Představenstva, kteří jste byli, a už nejste členy,
mrzí mne, že v závěrečném shonu, který nastal na Valném shromáždění, jsem Vám nestihl veřejně poděkovat za práci, kterou jste pro Českou radu dětí a mládeže vykonali. Pro lidi "zvenku" musím připomenout, že dobrovolnickou. Byl jsem za Vaši účast rád. Pomáhali jste v rozhodnutích, která nebyla vždy lehká, a i když jste se třeba nemohli všem tématům z časových důvodů věnovat vždy tak, jak byste chtěli, přesto jste byli důležitou korekcí, často oním pověstným jazýčkem na misce vah... Tento dík patří hlavně Tomáši Navrátilovi, který byl členem Představenstva ČRDM poctivých devět let.

Aleš Sedláček, staronový předseda ČRDM

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2014040031-ceskou-radu-deti-a-mladeze-povede-i-v-dalsich-trech-letech-ales-sedlacek.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku