Do projektu Nenech sebou zametat! se zapojilo přes 3500 mladých

| Autor: Tisková zpráva | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 11. 5. 2014 |

V rámci projektu Nenech sebou zametat! proběhlo od listopadu 2012 do dubna 2014 deset besed s odborníky na problematiky spjaté s Úmluvou o právech dítěte, šikanou a kyberšikanou.

Účastníci závěrečné konference projektu Nenech sebou zametat! v dubnu 2014

Těchto besed se mohla zúčastnit široká veřejnost, celkem tak učinilo 559 účastníků.
Témata byla: Kyberšikana vs. zákon, Kyberšikana a legislativa, Kyberšikana – hrozba 21. století, Šikana – její počátky a konce, Šikana na školách – mýty a fakta (2x), Kyberšikana – problém pouze mladých, Zahrnutí Úmluvy o právech dítěte, šikany a kyberšikany do výuky na školách, Jak mohou mladí lidé pomáhat a chránit (se) online… aneb projekty ICT bezpečnosti. Účastníci každé besedy diskutovali s odborníky a následně vytvářeli stanovisko, které reprezentovalo jejich názory k danému tématu. Tato dílčí stanoviska byla znovu prodiskutována na závěrečné konferenci projektu mezi dalšími více jak 60 účastníky.

Finální stanovisko ze závěrečné konference 28. 4. 2014:
Účastníci projektu se shodují, že výuka Úmluvy o právech dítěte, šikany i kyberšikany na školách je v dnešní době nedostačující. Na některých školách neprobíhá vůbec, někde pouze okrajově v rámci několika hodin občanské výchovy či základů společenských věd, výjimečně se objevuje projektový typ výuky. Nejčastěji dochází k absenci Úmluvy o právech dítěte, méně pak kyberšikany a šikany. Za příčinu nedostatečné výuky účastníci považují existenci pouze rámcových vzdělávacích programů, které školám umožňují vytvářet si sami své školní vzdělávací programy. Tento výběr je v rukou učitelů, záleží tedy pouze na nich, jestli se šikaně, kyberšikaně či Úmluvě o právech dítěte budou věnovat. Tato témata by však dle názoru účastníků měla být zakomponována v programu každé základní i střední školy, protože se jedná o aktuální jevy, které se přímo dotýkají dnešní mládeže.

Účastníci projektu se dále shodují, že pokud se o daných tématech bude na školách více mluvit, zvyšuje se tak v případě skutečného případu šikany či kyberšikany možnost odhalení tohoto jevu okolím šikanovaného a pochopení jeho závažnosti, které může vést k oznámení daného problému a k jeho následnému řešení.

Za absurdní považují tvrzení některých ředitelů, že pokud se o těchto tématech budou žáci na školách více informovat, povede to k rozšíření skutečných případů šikany či kyberšikany na školách. V těchto případech je dle účastníků vhodné zvát na školy externí odborníky věnující se prevenci této problematiky, kteří jsou schopni dané programy realizovat takovou formou, která povede k osvětě, nikoli k navádění. Podrobnosti o projektu a dílčí výsledky dotazníkového šetření a konference najdete na: www.nenechsebouzametat.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2014050024-do-projektu-nenech-sebou-zametat-se-zapojilo-pres-3500-mladych.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku