Nabídka příruček pro práci s dětmi se specifickými potřebami

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 7. 7. 2014 |

Skupina pro práci s dětmi se specifickými potřebami při ČRDM chystá reedici tištěných příruček pro vedoucí dětských oddílů.

 Z nevýhody výhoda (detail obálky příručky)

Příručky jsou věnované tomu, jak pracovat v oddíle s dětmi s různými specifickými potřebami a hendikepy.

ADHD - vím co s tím?! (příručka)Aby byly zážitky pro všechny! (příručka) Příručky jsou dostupné také v elektronické podobě. Můžete si je prohlédnout na adrese:
http://spv.skauting.cz/odkazy/materialy-spv/#prirucky

Máme však možnost provést drobné úpravy a příručky nechat vytisknout, aby se daly distribuovat také do mimoskautských oddílů.
 Z nevýhody výhoda (příručka) Jedná se o příručky Z nevýhody výhoda, která se v obecné rovině věnuje různým specifickým potřebám dětí; dále konkrétně zaměřená příručka ADHD - vím, co s tím?!; a příručka určená přímo dětem Aby byly zážitky pro všechny!.

V případě vašeho zájmu, prosím, pošlete do 17. 8. 2014 zprávu, o kolik výtisků kterých příruček máte zájem, na mail martinaheryserova(zavináč)gmail.com.

#inkluze #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2014070023-nabidka-prirucek-pro-praci-s-detmi-se-specifickymi-potrebami.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku