Vzniká archiv CVVZ. Neměli byste pro něj nějaké materiály?

| Autor: Jan Burda - správní rada GNF a redakce | Rubrika: sdružení | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 15. 7. 2014 |

Správní rada Galénova nadačního fondu (GNF) se již delší dobu zabývá myšlenkou vytvořit co nejkomplexnejší archiv Celostátních vzájemných výměn zkušeností (CVVZ).

Na "cévévézetce" 2004 (foto Jiří Majer)

„Po delším hledání se podařilo v řadách přátel nalézt schopného a ochotného archiváře (Milan Hankovec – Henky) a také vhodný prostor pro uspořádání archiválií, který máme však k dispozici jen během léta. Proto je nyní třeba soustředit co nejdříve co nejvíce dokumentů (popř. jejich kopií, pokud si přejete uchovat originály u sebe) k jednotlivým ročníkům CVVZ,“ uvedl Jan Burda – Tatanka z GNF.

Tvůrci archivu tímto prosí o zaslání jakýchkoli materiálů z CVVZ na adresu: GN – Galénův nadační fond, Družstevní 1065/39, 674 01 Třebíč.

Na "cévévézetce" 2004 (foto Jiří Majer)Na "cévévézetce" 2004 (foto Jiří Majer)Charta CVVZ praví, že „cévévézetka“ je místem, kde se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých i velkých organizacích, spolcích a klubech a v duchu Galénova „přátelství rozrůzněných“ porovnávají své názory a zkušenosti. Posláním zmíněné akce je vytvářet prostor pro komunikaci názorových proudů v práci s dětmi a mládeží ve volném čase, vyhledávat závažná témata a společné problémy a nastiňovat jejich možná řešení. Také udávat směr v práci nestátních neziskových organizací a popularizovat danou problematiku na veřejnosti a v médiích.

Na "cévévézetce" 2009 (foto Jiří Majer)Na "cévévézetce" 2009 (foto Jiří Majer)Od počátku je formou práce CVVZ nabídka znalostí, dovedností, her, sportů a nápadů, využitelných při práci s dětmi a mládeží, dále nabídka vzájemných výměn zkušeností a diskusí o nich, případně i seznamování s místními tradicemi a pamětihodnostmi. Účelem „cévévézetek“ je především pomáhat aktivním členům různých společenství dětí a mládeže, která se zabývají činnostmi dětí a mládeže ve volném čase, a podporovat osobnostní růst účastníků. CVVZ v základních i doplňkových částech programu zdůrazňují tvůrčí přístup k sebevýchově, sebevzdělávání, k řešení životních situací a k upevňování tolerantních přátelství. CVVZ je akcí svou povahou nepolitická a nezisková, nemá žádný vrcholný orgán ani právní subjektivitu.

Letošní Celostátní vzájemná výměna zkušeností se uskuteční 14.–17. listopadu v Brně.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2014070039-vznika-archiv-cvvz-nemeli-byste-pro-nej-nejake-materialy.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku