Opravdový frajer neskáče, jak někdo píská! – pozvánka na semináře BanalFatal!

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 11. 8. 2014 |

Stačí jednou skočit po hlavě, narazit hlavou o dno, či jinou nečekanou překážku a fatálně si tak poranit míchu. Následky, to znamená ochrnutí, je trvalé a nevratné. Varující filmový spot má pomoci v prevenci úrazů páteře a míchy.
Je paradoxní, že právě výrobu takového spotu si zařídili sami vozíčkáři. Chtějí upozornit mladé lidi, ať neskáčou v neznámých vodách, ať neskáčou do vody po hlavě. Ale hlavně, ať se nenechají vyprovokovat ke skoku, pokud neumí skutečně správně skákat.

Článek si můžete přečíst zde:
www.adam.cz/clanek-2014080007-opravdovy-frajer-neskace-jak-nekdo-piska.html Preventivní program úrazů páteře a míchy s názvem BanalFatal! je doplněn o semináře, které budou na podzim 2014 v šesti krajích.
První tři z nich už mají i termín a místo:

17.9. 2014
Seminář Královéhradecký kraj
(lektoři: Zuzka Přibilová, Adam Spálenský, Hynek Čermák)

22.10. 2014
Seminář Jihočeský kraj
(lektoři: Zuzka Přibilová, Adam Spálenský, Hynek Čermák)

24.10. 2014
Seminář Plzeňský kraj
(lektoři: Ondřej Pošta, Adam Spálenský, Hynek Čermák)

Kdykoliv nás kontaktujte pro upřesnění!

Andrea Hutková
Koordinátor projektu BanalFatal

T: 777 710 779
Napište si o seminář!

www.banalfatal.cz
www.czepa.cz

#sociální začleňování #inkluze #vozíčkář #ochrnutí

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.
ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2014080023-opravdovy-frajer-neskace-jak-nekdo-piska-pozvanka-na-seminare-banalfatal.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku