Zahájení přijímání žádostí o státní dotace v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 12. 10. 2014 |

Od 1. do 31. října 2014 (do 13.00 hod) mohou organizace vkládat své žádosti o poskytnutí dotace na rok 2015 prostřednictvím elektronického informačního systému na adrese http://is-mladez.msmt.cz . Jedná se o žádosti předkládané do programů č. 1, 2 a 4 Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011-2015.

Následně žadatel o dotaci předloží žádost vygenerovanou v listinné podobě z informačního systému, na které je vyznačeno datum a hodina, kdy byla žádost v systému uzavřena, připojí projekt, podrobný rozpočet (pokud není součástí žádosti), roční zprávu za předchozí rok (pokud ji nezaslaly odboru pro mládež do 30. 6.) a předá osobně do podatelny Národního institutu dětí pro další vzdělávání (dále jen "NIDV"), Senovážné nám. 25, Praha 1 do 14 hod dne 31. října nebo zašle na adresu NIDV. Na obálce musí být razítko podací pošty nejpozději do 31. 10. 2014.

Podrobnosti najdete na:
http://www.msmt.cz/mladez/zahajeni-prijimani-zadosti-o-statni-dotace-v-ramci-programu


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2014100032-zahajeni-prijimani-zadosti-o-statni-dotace-v-ramci-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nestatni-neziskove-organizace.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku