Informace pro žadatele v dotačním programu MŠMT INVESTICE

| Autor: Aleš Sedláček | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 11. 11. 2014 |

MŠMT doposud nevyhlásilo investiční dotační program na rok 2015 pro organizace dětí a mládeže. Důvodem je požadavek vedení úřadu na přechod do systému EDS (evidenční systém státu pro investiční programy).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Tento systém sice umožňuje víceleté financování, nicméně s sebou nese více administrativy. Odbor pro mládež se ve spolupráci s odborem investic snaží najít takové řešení, které vyhoví požadavku na zařazení do systému EDS, zároveň zachová v maximální možné míře zaměření i stávající podobu žádostí.

Plán je zatím takový, že program pro rok 2015 bude vyhlášen v prosinci, s tím, že projekty se budou podávat na konci ledna. V roce 2015 nebude ještě možné podávat víceleté projety. To by mělo být možné od roku 2016.

Znění programu i podoba žádosti a příloh bude obdobná jako v minulých letech. Přibude pravděpodobně pouze nový formulář projektového záměru, který bude zveřejněný s výzvou v prosinci (pro každou investiční akci samostatně). Je třeba počítat s vyššími nároky na dokumentaci v průběhu roku a změnami v toku finančních prostředků. Termíny výsledků přidělených dotací i reálného zahájení stavebních prací budou v roce 2015 pozdější než v minulých letech. Program by měl být podpořen shodnou částkou jako v roce 2014, tedy cca 25 mil. Kč.

Aleš Sedláček, předseda ČRDM


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2014110020-informace-pro-zadatele-v-dotacnim-programu-msmt-investice.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku