Ředitel Městské knihovny Praha: Junáka spasilo Pražské jaro a kryptoskauting

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 20. 12. 2014 |

Skauti neváhali ani vteřinu. Rychlá a energická obnova českého Junáka je neodmyslitelnou součástí mozaiky revolučních listopadových událostí roku 1989. Historicky třikrát zakázaný Junák měl již v roce 1990 sto tisíc členů a nyní je nejvýznamnější organizací svého druhu v zemi.

O událostech, které formovaly novodobý český skauting hovořil v rozhovoru pro Deník Tomáš Řehák, dlouholetý člen vedení Junáka - svazu skautů a skautek České republiky a ředitel Městské knihovny Praha.

Novodobý Junák se začal obnovovat v prosinci 1989. Vy jste však měl ke skautingu velmi blízko již dávno před tím.

Ano. Pocházím ze skautské rodiny. U nás se skauting dědí po meči. Můj dědeček Bohuslav Řehák (více například na: www.rehakovi.cz. - pozn. red.) byl jedním z nejbližších spolupracovníků Svojsíkových (Antonín Benjamin Svojsík, zakladatel českého skautingu. - pozn. red.) a otec Jiří Řehák se ve skautském hnutí angažoval již od dětství. V roce 1949 byl spolu s Dagmar Skálovou a dalšími skauty odsouzen v monstrprocesu protistátního skautského spiknutí. Měl jsem tedy spoustu rodinných skautských kamarádů, známých a rodinných přátel. V roce 1989 jsem již osm let vedl „kryptoskautský" oddíl, který měl ambici snažit se o nějakou formu skautské výchovy. Byť bez skautské symboliky a bez otevřeného hlášení se ke skautingu. V 90. roce náš oddíl okamžitě vstoupil do Junáka.

Skautský underground byl za totality poměrně aktivní. Mám teď na mysli právě zmiňované „kryptoskautské" oddíly. Jaké byly historické předpoklady obnovy Junáka v roce 1989?

Velmi činný, ale nejednotný. Skauting byl v minulém století de facto třikrát zakázán...

Celý článek:
http://www.denik.cz/praha/reditel-mestske-knihovny-praha-junaka-spasilo-prazske-jaro-a-kryptoskauting-2014-po1e.html


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2014120043-reditel-mestske-knihovny-praha-junaka-spasilo-prazske-jaro-a-kryptoskauting.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku