Sleva na dani z příjmu za dítě ve školce? Jak na to?

| Autor: Aleš Sedláček - ČRDM | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 5. 1. 2015 |

Současné znění zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, resp. zákona o daních z příjmů umožňuje využít slevu na dani z příjmu fyzické osoby, tedy rodiče, který umístil dítě do zařízení péče o děti předškolního věku.

Jsme jako velká rodina (foto archiv Asociace lesních MŠ)

Toto zařízení není, zatím, dále specifikováno. Upřesněním by se měla zabývat poslanecká novela, kterou sněmovna bude projednávat na lednové schůzi. Jedná se o tu samou novelizaci, která ukotví princip dobrovolnosti pro registraci dětské skupiny. Tento princip tak uchrání pestrost předškolní péče a neohrozí aktivity s předškolními dětmi, které nemohou splnit požadavky na prostory, například pokud organizace pracuje venku, v klubovně, v některých mateřských centrech apod.
Více o problematice zde.

Rodič, který umístil své dítě, může z odvodu daně ušetřit náklady na pobyt v zařízení (ne stravné a příspěvek na dopravu) maximálně však do výše měsíční minimální mzdy, tedy 8500 Kč za rok 2014. Pro zúčtování je zapotřebí potvrzení, jehož možnou formu přikládáme jako vzor.

Zde citace zákona:
§35bb Sleva za umístění dítěte
(1) Výše slevy za umístění dítěte odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v daném zdaňovacím období v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona, pokud jím nebyly uplatněny jako výdaj podle § 24.
(2) Slevu na dani lze uplatnit pouze, žije-li vyživované dítě s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti.
(3) Slevu lze uplatnit za vyživované dítě poplatníka, pokud se nejedná o vnuka nebo vnuka druhého z manželů. Za vnuka nebo vnuka druhého z manželů lze slevu uplatnit pouze, pokud jsou v péči, která nahrazuje péči rodičů.
(4) Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu maximálně do výše minimální mzdy stanovené pro zaměstnance odměňovaného měsíční mzdou k počátku příslušného zdaňovacího období a neupravené s ohledem na odpracovanou dobu a další okolnosti, podle právních předpisů upravujících výši minimální mzdy (dále jen „minimální mzda“).
(5) Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Formulář „Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku“ ke stažení.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015010014-sleva-na-dani-z-prijmu-za-dite-ve-skolce-jak-na-to.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku