Jak vidí u nás skauty veřejnost? Podívejte se na výzkum agentury Ipsos

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 13. 5. 2015 |

Dle agentury Ipsos je Junák – český skaut nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v České republice.

Junák – český skaut (znak spolku)

Z výzkumu také vyplývá, že podle veřejnosti má skauting blízko k ochraně přírody a umožňuje mladým lidem prožít dobrodružství, během kterého se naučí spolupracovat a pomáhat ostatním. Více než 80 % rodičů by své děti podpořilo v zájmu o vstup do skautského oddílu.

Výsledky výzkumu agentury IPSOS si můžete prohlédnout zde

Metodika výzkumu
Výzkum byl realizován společností Ipsos v průběhu března 2015 na reprezentativním vzorku dospělé populace (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku) metodou on-line dotazování. Velikost základního souboru byla 1 005 respondentů, bylo dotázáno 522 rodičů/prarodičů.

Realizátor výzkumu
Ipsos poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 86 zemích světa. Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how specializovaných divizí. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Ipsos je realizátorem projektu CSR Research a od roku 2015 je partnerem Junáka – českého skauta pro oblast výzkumu veřejného mínění.

Více informací o Ipsosu naleznete na  www.ipsos.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015050031-jak-vidi-u-nas-skauty-verejnost-podivejte-se-na-vyzkum-agentury-ipsos.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku