MŠMT uveřejnilo podmínky pro udělení titulu "NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží"

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 1. 6. 2015 |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo výzvu pro nestátní neziskové organizace (NNO) na udělení titulu „NNO UZNANÁ MŠMT PRO PRÁCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ“. Udělení titulu je uznáním dlouhodobé a kvalitní práce ve prospěch dětí a mádeže a zároveň určitou formou garance kvality činnosti této organizace. Titul je určen pro NNO (spolek, obecně prospěšná společnost, ústav). Udělení titulu je podmíněno úspěšným naplněním 15 kritérií.

Více na
http://www.msmt.cz/mladez/vyzva-k-predkladani-zadosti-o-udeleni-titulu?highlightWords=organizace+uznan%C3%A1


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015060003-msmt-uverejnilo-podminky-pro-udeleni-titulu-nno-uznana-msmt-pro-praci-s-detmi-a-mladezi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku