Mladí z V4 jednali o nenásilné komunikaci, bezpečnosti na síti, šikaně a lidských právech

| Autor: - Tomáš Botlík | Rubrika: mezinárodní | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 15. 7. 2015 |

Je No Hate Speech, kyberšikana a nedodržování lidských práv aktuálním problémem v zemích Visegrádské čtyřky?

Z pražského setkání mladých lidí ze zemí Visegrádské čtyřky v rámci projektu neziskové organizace Change it! (foto Tomáš Botlík)

A co mají země V4 společného třeba v kultuře? Nejen těmto tématům se věnoval projekt neziskové organizace Change it! (Změň to!) "Don't let them mess with you! across the border" (Nenech sebu zametat!).

Mladí účastníci z Česka, Polska, Maďarska a Slovenska se za podpory International Visegrad Fund sešli v Praze ve dnech 7.–14. 7. 2015 a jednali o odlišnostech v těchto zemích v oblastech problematiky kyberšikany, nenásilné komunikace, šikany a Úmluvy o právech dítěte. Nejvíce byla pozornost věnována nenásilné komunikaci (No Hate Speech); v rámci této diskuze také vzniklo video:

Zástupci všech zemí V4 se shodli na tom, že tzv. hate speech je v současné době velkým problémem – a že by již na základních školách měly probíhat workshopy s odborníky, aby se děti učily lépe vyjadřovat své názory, bez známek nenávistné komunikace. Mají rovněž za to, že řešení dané problematiky je velmi individuální, ale že by se školy měly snažit o to zapojit do něj rodiče, případně jim ve zjednodušené formě umožnit nahlédnout do oblasti, jak mladí "žijí online". Účastníci také považují za důležité, aby běžná místní média (TV, rádio a ne jen internet) vytvářela pořady se známými osobnostmi o této problematice, aby nezůstala pouze v komunitě podporující boj s nenávistnou komunikací.

Z pražského setkání mladých lidí ze zemí Visegrádské čtyřky v rámci projektu neziskové organizace Change it! (foto Tomáš Botlík)Účastníci setkání pokládají za potřebné, aby se boj s kyberšikanou stal součástí vzdělávacích plánů každé školy, také aby se více řešilo věkové omezení využívání profilů na sociálních sítích. V souvislosti s kyberšikanou by měli být mladí lidé informováni o vztahu mezi šikanou, lidskými právy a Úmluvou o právech dítěte.

Z pražského setkání mladých lidí ze zemí Visegrádské čtyřky v rámci projektu neziskové organizace Change it! (foto Tomáš Botlík)Celý program se samozřejmě netýkal jenom workshopů a jednání o těchto tématech, ale zahrnoval i poznávání Prahy a kultur jednotlivých států. Hned první den se účastníci rozdělili do tří mezinárodních skupin. Každá z nich obdržela mapu a úkoly, při jejichž plnění se měli dotazovat místních obyvatel, čeho si na České republice váží, fotit tzv. selfie a další fotky v centru Prahy a naučit se některá základní česká slovíčka. Na účastníky také čekal mezinárodní večer, kdy se prezentovala základní fakta o jednotlivých státech a ochutnávaly se jejich typické pokrmy. A protože se jednalo o aktivní mladé lidi, na programu byla i návštěva Senátu Parlamentu ČR.

Více informací o projektu naleznete na  https://www.change-it.cz a také na Facebooku: https://www.facebook.com/changeitcz

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015070033-mladi-z-v4-jednali-o-nenasilne-komunikaci-bezpecnosti-na-siti-sikane-a-lidskych-pravech.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku