Program POMÁHEJ podpoří dobročinné aktivity dětí a mládeže

| Autor: - Jarmila Cihlářová - Nadace VIA | Rubrika: představujeme | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 19. 9. 2015 |

Znáte ve svém okolí někoho, kdo potřebuje pomoc? Máte zajímavý nápad, jak získat peníze pro dobrou věc? Jste skupina dětí nebo mladých lidí do 26 let? Přihlaste se do programu Pomáhej, rádi vás podpoříme!

Foto Nadace VIA

Foto Nadace VIANadace VIA a ČSOB vyhlásily 3. ročník programu Pomáhej, zaměřeného na rozvoj filantropických aktivit dětí a mládeže. Cílem programu je podpořit benefiční akce pořádané skupinami dětí a mladých lidí, kteří vybírají finanční prostředky pro dobrou věc.
Do programu se mohou přihlásit žáci, studenti, školní kolektivy i neformální skupiny dětí a mládeže společně s dospělým garantem, kteří v nadcházejícím školním roce uspořádají benefiční akci ve prospěch konkrétní osoby či organizace, kterou si sami předem zvolí.

Až 15 skupin obdrží příspěvek 2500 korun na realizaci benefiční akce a zdvojnásobení vybraných darů do výše 15.000 korun. Na projekty, které získají částku 30.000 korun a více, čeká další finanční bonus. Celkem je k rozdělení připraveno až 310.000 korun.

Foto Nadace VIAVíce informací o programu včetně znění výzvy a přihlášky najdete na  www.nadacevia.cz/pomahej. Uzávěrka příjmu přihlášek je ve středu 7. října 2015. Zájemci o účast v programu se aktuálně mohou hlásit na informační a konzultační seminář, který se uskuteční 18. září v Praze, a to přes tento formulář.

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015090049-program-pomahej-podpori-dobrocinne-aktivity-deti-a-mladeze.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku