Brusel podporuje opatření MŠMT ke společnému vzdělávání

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 22. 9. 2015 |

Ministryně školství Kateřina Valachová v Bruselu seznámila eurokomisařku Věru Jourovou s plány na lepší integraci a inkluzi sociálně či jinak znevýhodněných dětí. Záměrem ministerstva je, aby byly děti vzdělávané společně všude tam, kde to je v jejich nejlepším zájmu.

K uvedenému směřuje i poslední novela školského zákona, která s účinností od 1. září 2016 garantuje právo dítěte na tzv. podpůrná opatření, která mu mají pomoci překonávat jeho znevýhodnění. „Kroky, které jsou v Česku činěny, hodnotím jako kroky dobrým směrem. Paní ministryně prokazuje, že to s inkluzí myslí velmi vážně,“ řekla po schůzce eurokomisařka Věra Jourová.

Celý článek najdete na:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/brusel-podporuje-opatreni-msmt-ke-spolecnemu-vzdelavani

#inkluze #integrace #sociální začleňování

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.
ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015090055-brusel-podporuje-opatreni-msmt-ke-spolecnemu-vzdelavani.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku