MÁ VLAST V SRDCI EVROPY - Poznej ji a chraň - 7. ročník

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 6. 10. 2015 |

Soutěž byla vyhlášena v následujících oblastech:

Má vlast v srdci Evropy - Poznej ji a chraň (www.adam.cz/mavlast)

1. PÉČE O PAMÁTKU
Dobrovolnická, soustavná péče o vybranou památku (např. kříž u cesty, kapličku, část parku, památné stromy, technické památky, funerální památky). Monitoring stavu památek – zejména zanedbávaných a opomíjených - seznámení se s původem a historií určitého objektu či lokality; popis objektu, jeho historie, dobové fotografie, fotografie nového stavu...

2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ a PODPORA TRADIC
Zpracování studie o hmotném či nehmotném kulturním dědictví, (např. místopisné historiografické situace regionu či obce, studie o významné osobnosti, organizaci či spolku; dlouhodobé vedení kroniky; či publikace k určitému tématu kulturního dědictví. Do této kategorie patří i obnova a udržování folklorních tradic, obnova starých lidových krojů, tanců, tradic, zvyků, lidových slavností...

3. ZAHRANIČNÍ PARTNERSTVÍ
Společná a vzájemná pomoc při péči o památky, obnova tradičních poutí a lidových slavností, navazování pravidelných partnerských vztahů v českých a moravských příhraničních oblastech. Do této kategorie v podstatě spadají tématu předchozích kategorií, pokud jsou realizovány se zahraničním partnerem.

Kategorie
JEDNOTLIVCI
A děti a mládež do 18 let
B dospělí od 18 let
KOLEKTIVY
C družiny, oddíly, party, spolky, občanská sdružení

TERMÍNY
Vyhlášeno: 22. 09. 2014
Návrh od soutěžících: 15. 12. 2015

Pravidla 7. ročníku soutěže najdete na http://www.pamatkovakomora.cz/storage/1437741875_sb_soutezni_rad_7_rocnik.pdf
http://www.pamatkovakomora.cz/

#mavlast

Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast
  • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
  • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
  • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.
Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.


#mavlast

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015100010-ma-vlast-v-srdci-evropy-poznej-ji-a-chran-7-rocnik.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku