Společné vzdělávání. Výzva pro učitele i rodiče

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 3. 11. 2015 |

Na jaře byla schválena novela školského zákona, a to včetně hojně diskutovaného paragrafu 16. Ten mimo jiné říká, že všechny děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření ve škole.

To je průlomový moment, protože reálně otevírá dveře inkluzivnímu, tedy společnému vzdělávání dětí zdravých i těch s handicapem či naopak s mimořádným talentem. Na přípravu nemá ministryně školství Kateřina Valachová moc času...

Celý článek:
http://www.denik.cz/z_domova/spolecne-vzdelavani-vyzva-pro-ucitele-i-rodice-20151021.html

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015110005-spolecne-vzdelavani-vyzva-pro-ucitele-i-rodice.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku