V Praze se sešli zástupci krajských rad dětí a mládeže

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 4. 2. 2016 |

Zástupci krajských rad dětí a mládeže se setkali ve středu 27. ledna v kanceláři České rady dětí a mládeže na pracovní schůzce.

Setkání krajských rad dětí a mládeže, leden 2016
Na setkání zavítala hned na začátku návštěva z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Michal Urban, ředitel odboru pro mládež a Helena Knappová, která má na starost dotační činnost a spolupráci s NNO.

Hosté probrali se zástupci mládeže v krajích zejména dotační programy MŠMT, určené krajským radám a krajům vůbec. Diskuze se stočila na program Mládež v kraji, který již běží jako pilotní v několika krajích. Bylo dohodnuto, že se zástupci rad, kde program již funguje, sejdou na zvláštní schůzce v březnu, kde dosavadní zkušenosti vyhodnotí.

Setkání krajských rad dětí a mládeže, leden 2016 Poté se diskutovalo například o možnosti spolupráce na prezentaci činnosti organizací dětí a mládeže, sdružených v krajských radách, pro veřejnost; krajské rady vesměs hledají náhradu za ukončený projekt Bambiriáda. Dalším tématem byla např. možnost spolupráce s Národním parlamentem dětí a mládeže (NPDM) a jeho krajskými složkami.

Nakonec jednotliví zástupci krajů informovaly o  činnosti svých rad během roku, o členské základně, o akcích, které pořádají pro veřejnost, o zkušenostech ze spolupráce s krajskými úřady a o tom, kde se dají získat další finanční prostředky na činnost.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016020007-v-praze-se-sesli-zastupci-krajskych-rad-deti-a-mladeze.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku