Malým výrobnám šetrné elektřiny bylo ponecháno osvobození od daně z elektřiny

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 9. 2. 2016 |

Od letošního roku je elektřina ekologicky šetrně vyrobená osvobozena od daně z elektřiny, pokud je ve výrobních odběrných místech současně spotřebována a současně pokud instalovaný výkon výrobny elektřiny nepřesahuje 30 kW.

V praxi to znamená, že všechny subjekty, které si např. na domu instalují solární panely pro vlastní spotřebu nebo umístí na zahradě malou větrnou elektrárnu o výkonu do 30 kW, neplatí daň z elektřiny takto vyrobené a spotřebované...

Více:
http://frankbold.org/zpravodaj/kategorie/aktualne/malym-vyrobnam-setrne-elektriny-bylo-ponechano-osvobozeni-od-dane-z-elektriny


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016020022-malym-vyrobnam-setrne-elektriny-bylo-ponechano-osvobozeni-od-dane-z-elektriny.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku