Seminář pro žadatele o titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s dětmi a mládeží“

| Autor: - MŠMT, ČRDM a NIDV | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 23. 3. 2016 |

MŠMT ve spolupráci s NIDV a ČRDM pořádá informační seminář pro žadatele o titul „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“ pro léta 2017 – 2020.

Seminář proběhne 6. dubna 2016 od 9. 30 do 15.30. hod v prostorách Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV) a bude zaměřen zejména na způsob naplnění žádosti v kritériích, která se týkají řízení činností, plánování a hodnocení v organizacích.
V pořadí 2. výzva pro předkládání žádostí o udělení titulu bude zveřejněna do konce března 2016 na webových stránkách MŠMT. Podmínky k udělení titulu budou obdobné jako v roce 2015.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu žádáme o účast max. 2 zástupců z jedné organizace.

Na seminář je možno se přihlásit zde:
http://vm.nidm.cz/vm/kurzy/info/kurz/1664


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016030098-seminar-pro-zadatele-o-titul-organizace-uznana-msmt-pro-oblast-prace-s-detmi-a-mladezi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku