Dubnové valné shromáždění přijalo do ČRDM spolek Mladí občané

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 26. 4. 2016 |

Video v článkuPočet členských organizací České rady dětí a mládeže rozšířil spolek Mladí občané, z.s.

V jednacím sále během 44. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)

Jejich přijetí náleží ke konkrétním výsledkům 44. Valného shromáždění České rady dětí a mládeže (ČRDM), konaného 21. dubna 2016 v zasedací místnosti v budově odborových svazů SMOSK na pražském Senovážném náměstí. Delegátky a delegáti VS tam také mj. vyslechli informace Představenstva ČRDM včetně hospodářských, schválili hospodářskou zprávu za rok 2015 a upravený rozpočet pro rok 2016. Vyslechli rovněž zprávu kontrolní komise, konstatující bezproblémový stav v oblasti její působnosti.

Předseda spolku Mladí občané Václav Kříž představuje "svoji" organizaci (foto Jiří Majer)Nováčkem v ČRDM je spolek s dvouletou historií. Vznikl v reakci na současný stav společnosti, v níž lze pozorovat slábnoucí vztah občanů ke státu a veřejnému dění. Spolek se podle jeho předsedy Václava Kříže zaměřuje na to, aby mladým lidem ukazoval, že je třeba se angažovat ve veřejném prostoru. „Děláme to skrz intenzivní projektovou činnost.V jednacím sále během 44. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) To znamená, že spíše než nějaká prohlášení a řekněme třeba demonstrace organizujeme především projekty, do kterých se snažíme zapojit mladé lidi,“ přiblížil program Václav Kříž. Dodal, že Mladí občané nejsou napojeni na žádnou politickou stranu či ideologii; jsou otevřenou platformou a podporují demokratické hodnoty.

V jednacím sále během 44. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Vedle Mladých občanů se tentokrát do ČRDM hlásila ještě čtyři další uskupení (Malování kreslení, z.s., Folklorní soubor Kvítek Hradec Králové, z.s., Tušení, z.s. a Centrum branných aktivit, z.s.); ta však úspěšná nebyla. Kvítek, Tušení a CBA mají podle názoru delegátů směrovat své přihlášky k příslušným krajským radám mládeže; v případě Kvítku je přitom pravděpodobné, že taková v Královéhradeckém kraji vbrzku vznikne.Program ESO přiblížil přítomným Tomáš Hurt (foto Jiří Majer)Tomáš Hurt seznámil přítomné s novinkami v programu Ekonomická správa oddílu (ESO). Předvedl i praktickou ukázku možností softwaru vhodného pro vedení oddílové administrativní a účetní agendy. Program je pro oddíly dostupný za výhodnou cenu. „ESO obsahuje samozřejmě účetní modul, což je gros celého programu – s tím, že máme možnost mít jednoduché účetnictví, nebo podvojné. Oddíl si vybere, které chce používat, a to druhé si vypne,“ přiblížil podstatu Tomáš Hurt. Demo-přístup do ESA je na adrese eso.skeleton.cz.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka (foto Jiří Majer)O novinkách v letošním projektu 72 hodin informoval místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka. Pátý ročník proběhne 13.–16. října 2016. „Chtěli bychom letos trošku zvýšit servis pro zapojené organizace tak, aby to pro ně bylo atraktivní,“ řekl Ondřej Šejtka. Statistické údaje prezentované na 44. Valném shromáždění ČRDM se týkaly např. typově nejčastjěších úrazů (foto Jiří Majer)Vyzval zároveň členská sdružení ČRDM k hojné účasti na dílčích dobrovolnických akcích konaných v rámci projektu po celé republice. Místopředseda ČRDM rovněž prezentoval statistické údaje týkající se využití pojištění a rozbor úrazovosti, jež ve spolcích České rady klesla. Přítomné seznámil také s plánovaným rozšířením interaktivní mapy v rámci projektu Kamchodit.cz.

Členka Představenstva ČRDM Zuzana Vaněčková by ráda obnovila činnost zahraniční komise (foto Jiří Majer)O záměru obnovit činnost Zahraniční komise ČRDM pohovořila Zuzana Vaněčková, delegátka ČRDM v Evropském fóru mládeže (EFM). „Jedním z velkých impulzů je i to, že letos se koná European Youth Events, akce pro sedma půl tisíce mladých lidí,“ řekla. EFM nyní podle ní vytváří pracovní plán na další dva roky. „Bylo by skvělé, kdyby se členské organizace zapojily do utváření priorit, právě i na evropské úrovni,“ míní Zuzana Vaněčková. Zahraniční komise se má sejít 5. května.
Zástupce ČRDM v Radě Evropy Jan Husák (foto Jiří Majer)Blok zahraničních informací doplnil zástupce ČRDM v Radě Evropy Jan Husák. „Co může být praktické pro nás? Existuje také evropská nadace pro mládež, kde můžete žádat o prostředky na mezinárodní akce, když spolupracuje se čtyřmi a více zeměmi v rámci Rady Evropy.Mezi delegáty 44. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer) Stejně tak, pokud byste chtěli realizovat jako samostatná organizace nějaké mezinárodní aktivity v evropských centrech pro mládež ve Štrasburku nebo v Budapešti,“ nastínil některé možnosti Jan Husák.
Zmínil se rovněž o česko-německé spolupráci; tematickou prioritou v následujících třech letech je podpora občanského vzdělávání na památných místech.
Pokud jde o projekt Strukturovaného dialogu s mládeží, mezi jeho priority momentálně patří inkluze, spočívající v zapojování co nejširšího spektra mladých lidí do aktivního života.

Předseda ČRDM Aleš Sedláček informoval o aktuálních tématech, jimiž se Česká rada zabývá v legislativní oblasti (foto Jiří Majer)Předseda ČRDM Aleš Sedláček nastínil aktuální témata, jimiž se ČRDM zabývá v legislativní oblasti. Zmínil se přitom mj. o navrhované novele mysliveckého zákona, respektive jeho části týkající se omezení vstupu do lesa. Upozornil, že dnes neexistuje zcela jasný výklad, jakým právním úkonem by k uzavírání (částí) lesa mělo docházet. Mezi delegáty 44. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Mezi delegáty 44. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)V poslední době se nejčastěji používalo nařízení obecné povahy, k němuž odkazuje i chystaná novela. Uživatelé uzavírané části krajiny se přitom podle novely sice mohou zapojit do příslušného správního řízení, ale víceméně jen teoreticky. „Problém té novely je, že zároveň říká: zkrátíme lhůty pro participaci veřejnosti na minimum, čili ta se v podstatě vyloučí,“ soudí Aleš Sedláček. Novela trpí podle něj i tím, že v ní není uvedena četnost použití tohoto nástroje, což v extrému může vést i k dlouhodobému uzavření lesa bez toho, že by se k tomu mohla veřejnost vyjádřit.
Mezi delegáty 44. Valného shromáždění ČRDM (foto Jiří Majer)Dětských organizací se daná problematika úzce dotýká, především s ohledem na tu část jejich programové náplně, jež se odehrává v přírodě (výpravy, letní tábory apod.). crdm„Náš návrh je: ano, akceptovat sjednocení použití zmíněného právního nástroje, ale samozřejmě nechat ho v té maximální možné míře participace, aby se veřejnost mohla zapojovat do těch řízení, a délku uzavírky omezit na tři měsíce,“ shrnul postoj Představenstva ČRDM k novele mysliveckého zákona Aleš Sedláček.

#CRDM


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016040067-dubnove-valne-shromazdeni-prijalo-do-crdm-spolek-mladi-obcane.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku