Bazar na Míráku

| Autor: Letní dům | Rubrika: pozvánky | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 1. 5. 2016 |

V úterý 31. května 2016 na náměstí Míru v Praze uspořádá Letní dům devátý dobročinný bazar.

Na dobročinném bazaru (foto Letní dům)

Chystáme pro vás opět spoustu neodolatelného zboží a dobrot, které si budete moci zakoupit u některé ze známých osobností. Nebude chybět občerstvení, živá hudba a napínavá soutěž o spoustu zajímavých cen.

Máte-li doma věci, které už nepotřebujete, ale nechcete je vyhodit, darujte nám je a my jim vdechneme nový život :-) Výtěžek z prodeje bude tradičně určen na tvůrčí programy pro děti z dětských domovů. Na dotazy vám ráda odpoví Alena Skutilová, tel. 77 55 77 231, alenaskutilova@letnidum.cz.

Sbírku věcí do prodeje pořádáme 25.–27. května vždy od 8 do 18 hodin na adrese Vyšehradská 41, Praha 2.
Těšíme se na Vás!
Tým Letního domu


Letní dům, z.ú.
Logo organizace Letní dům, z.ú.Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Letní dům pracuje dlouhodobě a cíleně, tvořivě rozvíjí osobnost, pomáhá v krizovém období a podporuje vztahové vazby v prostředí, kde děti a mladí lidé vyrůstají a žijí.

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016040073-bazar-na-miraku.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku