YOUTH PREVENTION 2016, Ostrava

| Autor: Hodina H - Petra Hašková | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 7. 8. 2016 |

Jeden projekt, jeden týden, 23 účastníků z 8 zemí, 1 společný jazyk - angličtina, nespočet úžasných okamžiků, zážitků, poznatků a nově navázaných přátelství.

Mezinárodní projekt Youth Prevention - prevence mládeže proběhl v Ostravě

Díky Hodině H a programu Erasmus + jsem měla možnost se ve dnech 17. 7. – 24. 7. 2016 zúčastnit školení na téma prevence mládeže – YOUTH PREVENTION, které se konalo v Ostravě v prostorách hotelu Třebovický mlýn.

Mezinárodní projekt Youth Prevention - prevence mládeže proběhl v Ostravě Účastníky školení byly 2 – 3 členné týmy z Estonska, Francie, Španělska, Řecka, Bulharska, Rumunska, Maďarska a nechyběl samozřejmě ani český tým.

Už od samého počátku jsem se na projekt velmi těšila, protože prevence pro mládež je podle mého názoru velmi aktuální, důležité a zajímavé téma. Slovo „prevence“ vídáme a slýcháme téměř každý den. Ne každý si ale uvědomuje, jak důležitou roli může mít pro vývoj naší společnosti. Každý čtvrtý mladistvý je vystaven obtěžování nebo násilí ze strany svých vrstevníků.

Kolem 600 000 mladých mezi 14 – 28 lety spáchá každý rok sebevraždu, přičemž více než polovina případů je z části důsledkem šikany. Šikana není ale jediný problém, který v dnešní společnosti narůstá. Spolu s ní vzrostl i počet ostatních typů rizikového chování, jako je např. násilí na školách, alkoholismus a zneužívání drog, diskriminace a vyčleňování (skupin, jedinců), dále se také můžeme setkat s nárůstem sexuálně přenosných nemocí a těhotenství mezi náctiletými. Prevence rizikového chování je při práci s mladými lidmi potřebná a je důležité vědět, jak můžeme pomoci. Cílem projektu bylo poskytnout účastníkům důležité informace, nástroje a zkušenosti v rámci rozvoje jejich práce, proškolit je v oblasti dané problematiky a podpořit je v jejich činnosti. Program byl plný zajímavých aktivit spojených s tématem prevence mládeže - „peer harassment“ (obtěžování vrstevníky), šikana, kyberšikana a také s interkulturním poznáváním cizích zemí a jejich reálií a zajímavostí.

Mezinárodní projekt Youth Prevention - prevence mládeže proběhl v Ostravě Nikdy by mě nenapadlo, že můžete poznat tolik úžasných osobností, navázat tak silná přátelství, prožít tolik krásných okamžiků a to vše během jednoho týdne. Díky tomuto kurzu jsem nejen získala přehled a znalosti v oblasti prevence mládeže, ale našla jsem zbývající část sama sebe, ujasnila jsem si, co od života očekávám a jakým směrem se chci vydat.

Zároveň jsem měla možnost si zdokonalit angličtinu a naučit se v tomto jazyce prezentovat, spolupracovat s lidmi odlišného věku, původu a vyznání. Také bylo velmi obohacující pozorovat a srovnávat odlišnosti každé země, každého člověka a rozšířit si tak obzory i v tomto směru.
Každý z nás je jedinečný a právě v diverzitě je krása.

Moc bych si přála, aby si lidé začali uvědomovat, co je opravdu důležité, byli otevřenější, tolerantnější, zbavili se stereotypů, předsudků a užívali si každého okamžiku.

Hodina H, Pelhřimov Tímto bych chtěla velmi poděkovat všem účastníkům a organizátorům za přípravu i realizaci tak úžasného projektu, Hodině H za zprostředkování a podporu a všem přeji do života jen to nejlepší.

Petra Hašková

www.hodinah.cz

#prevencemladeze #prevence #kyberšikana #šikana


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016080022-youth-prevention-2016-ostrava.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku