Příručka Více než kultura - More Than Culture

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: knihovnička | Vydáno dne: 8. 8. 2016 |

Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem vydalo příručku Více než kultura - More Than Culture, která se snaží přiblížit problém rozdílnosti, rozmanitosti při mezinárodní práci s mládeží.

Příručka Více než kultura - More Than Culture (detail obálky)

Příručka Více než kultura - More Than Culture Je to přizpůsobený a rozšířený český překlad úspěšné metodiky z Německa - koncept, který je v u nás v České republice rozšířen intuitivně, ale nikde dosud nebyl zpracován. 
Česká rada dětí a mládeže překlad Tandemem zaštítila a podílela se na vzniku příručky.

Téměř stostránková brožurka je určena zejména pracovníkům s mládeží a vedoucím. Snaží se čtenářům vysvětlit, co je to vědomá práce s diverzitou ve vzdělávání v oblasti mezinárodní práce s mládeží. Hodí se především jako doplňující materiál pro další vzdělávání vedoucích, kteří organizují např. mezinárodní setkání a výměny mladých lidí.
Díverzita je v příručce vysvětlována jako rozmanitost, každá osoba je tedy jedinečná...

Jak zacházet s předsudky, stereotypy a diskriminací při mezinárodních setkáních mládeže?

Jednotlivé kapitoly nenabízejí žádná jednoznačná řešení, spíš popisují situace, které mohou vznikat. Každý z nás je zvyklý vnímat ostatní určitým způsobem, má zažité některé stereotypy z domova, z rodiny, ze školy, z vlastní země. Lidi kolem sebe „škatulkujeme“ podle určitých hledisek, například podle národnosti. Máme určité předsudky. Rozlišujeme, diskriminujeme, nálepkujeme, bez bližšího poznání okolností či chrakteru každého jedince. Ale je třeba si všímat i dalších okolností, například co se od daného člověka očekává jako od ženy či muže. Jaké jsou zvyklosti v prostředí, kde žije. Zda pochází z velkého města nebo malé vesničky v horách. Záleží i na původu rodiny, jejím materiálním zabezpečení, tedy například chudobě, a podobně.

Pro vědomou práci s rozmanitostí ve vzdělávání je důležité při mezinárodních setkáních mládeže vytvářet povědomí o tom, jak fungují nerovnosti a nespravedlnost. Je třeba přemýšlet, co s tím my sami máme společného a co proti tomu můžeme dělat.
Vědomá práce s diverzitou znamená v tomto případě kritickou sebereflexi a zastání proti každé formě diskriminace.
To není tématem jen pro mladé lidi, práci s diverzitou potřebují i dospělí.

Příručka vysvětluje nejen problematiku diverzity (rozmanitosti), multikulturality, mezikulturních vztahů, ale vytváří také rámec práce s odlišnostmi a diverzitou ve všech oblastech práce s mládeží - je tedy mnohem přínosnější i pro české podmínky, vzdělávání proti xenofobii apod. - nemusí být proto využívána jen při mezinárodní práci s mládeží, ale může inspirovat vedoucí i při „domácích“ aktivitách.

V příručce najdeme sebereflexní otázky i pro samotné vedoucí a pracovníky s mládeží, které nutí mimo jiné přemýšlet např. o těchto tématech:
• Jak vysvětluji skupině situace, v nichž hrají roli rozdílnosti?
• Daří se mi nechat účastníky, aby sami objevovali, jaké okolnosti a významy se pro ně za těmito situacemi skrývají?
• Co se podle mě mohou účastníci naučit ze zkušenosti s rozdílnostmi?

Ve druhé polovině materiálu lze najít metodiky pro konkrétní aktivity, řadu her s podrobnými pravidly a vysvětlením, co aktivitou sledujeme, jakého cíle chceme dosáhnout, co by se tímto způsobem měli o sobě samém nebo navzájem dozvědět účastníci.

Český překlad je oproti německému originálu rozšířen i o další náměty a tipy a o soupis české metodické literatury pro práci s tématy jako xenofobie, rasismus, migranti apod. 

Příručka Více než kultura - More Than Culture chce přispět k tomu, aby lidé sami sebe a ostatní poznávali jako komplexní osobnosti a aby se zřetelně vymezovali proti jednostranným, zjednodušujícím perspektivám a vysvětlením a proti diskriminaci.

Příručku ke čtení najdete zde:
http://www.tandem-org.cz/aktuality/more-than-culture-diverzita

#diverzita #rozmanitost


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016080028-prirucka-vice-nez-kultura-more-than-culture.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku