Dobro-druzi je program pro děti a mladé lidi, kteří věří, že pomáhat může být dobrodružství

| Autor: - Nadace VIA | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 24. 8. 2016 |

Máte kolem sebe děti a mladé lidi, které baví pomáhat? Znáte někoho, kdo pomoc potřebuje? Napadá vás, jak získat peníze pro dobrou věc?

Dobro-druzi je program pro děti a mladé lidi, kteří věří, že pomáhat může být dobrodružství (Nadace VIA)
V Nadaci Via se otevírá program Dobro-druzi, který je zaměřený na rozvoj filantropických aktivit dětí a mládeže.

Dobro-druzi je program pro děti a mladé lidi, kteří věří, že pomáhat může být dobrodružství (Nadace VIA) Cílem programu je podpora týmů dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 26 let, které se rozhodnou věnovat vlastní nápady, aktivitu, energii a čas, přípravě benefičních projektů, jejichž výtěžky pak darují na dobrou věc. Náplní projektů mohou být různé benefiční akce například běhy, bazary, divadelní představení, koncerty apod.

Od 23. srpna do 5. října se do programu budou moci hlásit školní třídy, party kamarádů, oddíly, skupiny vysokoškoláků či děti z volnočasových kroužků, které se pod vedením dospělého patrona (učitele, vedoucího kroužku, rodiče) rozhodnou pomoci například osamělým seniorům, dětem z dětského domova, spolužákovi s hendikepem, místnímu útulku pro opuštěná zvířata či jinému dobročinnému účelu.

Mladí filantropové, kteří budou do programu vybráni, získají od Nadace Via metodickou, konzultační i finanční podporu. Konkrétně až 15 týmů obdrží příspěvek 3 500 korun na organizaci benefiční akce a zdvojnásobení vybraných darů do výše 15 000 korun.

Za poslední tři roky se do programu zapojilo více než 900 aktivních dětí a mladých lidí, kteří se rozhodli pomáhat a měnit své okolí k lepšímu.

Dobro-druzi je program pro děti a mladé lidi, kteří věří, že pomáhat může být dobrodružství (Nadace VIA) Zde si můžete přečíst vybrané inspirativní příběhy předchozího ročníku:
http://www.nadacevia.cz/2016/06/14/hledame-dalsi-mlade-dobro-druhy-ktere-bavi-pomahat/

„Dětství a dospívání jsou skvělou příležitostí, kdy mohou mladí lidé začít brát filantropii jako něco přirozeného. Filantropie není jen pro bohaté či dospělé, filantropem může být každý z nás, nezávisle na věku či velikosti bankovního konta. Pomáhat lze různými způsoby - třeba svým časem, energií či nápadem. A v programu Dobro-druzi jsou to právě děti a mladí lidé, kteří jdou příkladem nám, dospělým.“
Jarmila Cihlářová, Nadace Via

www.nadacevia.cz

#dobro-druzi #filantropie #pomoc #benefice

Filantropie (z řec. filein, milovat a anthrópos, člověk – láska k člověku), nebo lidumilnost znamená humanisticky motivovanou dobročinnost, dávání peněz, zboží, času nebo úsilí pro podporu obecně prospěšného účelu, zpravidla v delším časovém horizontu a s jasně definovanými cíli. V obecnější poloze lze filantropii pojmout jako jakýkoli altruistický počin, který směřuje k podpoře dobra nebo zlepšování kvality života. Člověk, známý svými filantropickými počiny, se někdy nazývá filantrop (lidumil).
(Wikipedie)


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016080085-dobro-druzi-je-program-pro-deti-a-mlade-lidi-kteri-veri-ze-pomahat-muze-byt-dobrodruzstvi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku