Kde leží „hranice možného“ ve výuce dějepisu?

| Autor: - ÚSTR & Edu-In | Rubrika: pozvánky | Vydáno dne: 14. 9. 2016 |

Přečtěte si rozhovor s Čeňkem Pýchou z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) o Historických dílnách - tematických workshopech pro učitele.

Jak učit dějepis v 21. století (semináře Oddělení vzdělávání ÚSTR, www.dejepis21.cz)

Historické dílny se zaměřují na to, jak zajímavě přistupovat k výuce historie. Podzimní cyklus se právě rozbíhá a bude zakončen 9. 11. dílnou Muzeum – škola – paměť.
Další informace o Historických dílnách najdete na:
http://www.dejepis21.cz/historicke-dilny

Jak koncept historických dílen vznikl? Na jejich obsahu se podílejí studenti magisterského a doktorandského studia historie, vyšla iniciativa přímo od nich?

Historické dílny vznikly jako doprovodný program k mezinárodní konferenci Škola vs. paměť, kterou pořádaly Ústav pro studium totalitních režimů, Filozofická fakulta UK a Ministerstvo školství v říjnu 2014. Ideou konference bylo propojit akademické prostředí, jež se zabývá problematikou historické paměti a didaktiky dějepisu s praktickou školní výukou. Doprovodný program měl učitele aktivně zapojit, fakulta dala k dispozici tým studentů a doktorandů, z něhož vykrystalizovala představa o workshopech, jež jsou základem současných Historických dílen...

Celý rozhovor najdete zde:
http://www.eduin.cz/clanky/kde-lezi-hranice-mozneho-ve-vyuce-dejepisu/

Ústav pro studium totalitních režimů opět připravil v prvním pololetí školního roku 2016/2017 také řadu metodických seminářů, ať už v Praze, či v regionech. Všechny semináře jsou zdarma a mají akreditaci MŠMT v systému dalšího vzdělávání.

http://www.dejepis21.cz/seminare

Historické dílny jsou sérií workshopů, jež si kladou za cíl vytvořit kreativní dialog mezi učiteli, studenty a dalšími zájemci o výuku minulosti. Dílny se zaměřují na aktuální historickou paměť a promýšlejí její možné zapojení do dějepisné výuky.

Další informace o Historických dílnách najdete na:
http://www.dejepis21.cz/historicke-dilny

http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/ustr-pro-ucitele-pripravil-radu-podzimnich-metodickych-seminaru-a-dilen/


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016090030-kde-lezi-hranice-mozneho-ve-vyuce-dejepisu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku