Odstartoval pilotní ročník programu mladých delegátů do OSN

| Autor: - Soňa Polak | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 6. 10. 2016 |

Česká rada dětí a mládeže, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě World Programme of Action for Youth realizují během října pilotní ročník programu mladých delegátů do OSN.

Pilotní ročník programu mladých delegátů do OSN 2016 - Zuzana Vuová a Petra Bezděková (foto Jiří Majer)

Po důkladném posouzení všech přihlášek dostaly příležitost zastupovat zájmy mladých lidí z Česka v rámci aktivit OSN dvě uchazečky: Zuzana VuováPetra Bezděková. Jejich dosavadní zkušenosti, aktivní zájem o diplomacii s důrazem na problematiku lidských práv a jasné životní hodnoty byly výmluvné už v životopisech. Na náročných osobních pohovorech navíc prokázaly potřebné nadšení, výborné jazykové schopnosti a chuť do další spolupráce a kontaktu se svými následovníky.

Začátkem října obě mladé kandidátky odletěly na několikatýdenní pobyt v New Yorku, kde se účastní podzimního zasedání Valného shromáždění OSN a spolupráce se Stálou misí ČR při OSN, především na téma lidskoprávní agendy a podle možností se budou podílet také na tématu Agendy 2030 – udržitelný rozvoj.

Průběh pobytu mladých delegátek můžete sledovat na sociálních sítích

Hlavním komunikačním kanálem pro prezentaci projektu je
facebooková stránka „OSN mladí delegáti ČR“
https://www.facebook.com/OSN-mladí-delegáti-ČR-350483841955723
Najdete tam zprávy z jednání i ze zákulisí OSN. Dozvíte se, jak Zuzana a Petra tráví v New Yorku volný čas. Nebudou chybět jejich postřehy, úspěchy, těžkosti, příležitosti, sdílení článků, rozhovorů…

Twitter
https://twitter.com/UNYouthCZ
https://twitter.com/petra_bezdekova
https://twitter.com/zuzana_vuova
Obsah na twitteru bude více formální. Různé komentáře, postřehy, ostatní OSN delegáti a jejich přínos.

Instagram
https://www.instagram.com/mladidelegatiosn/
Instagram přinese osobnější fotky, zážitky, motivaci pro další mladé lidi k zapojování, šíření vlastního poznání.

První dojmy delegátek jsou optimistické

„Již jsme se hezky v New Yorku zabydlely a dnes se účastníme několika akcí, včetně zahajovacího ceremoniálu Třetího výboru Valného shromáždění,“ píše Zuzana Vuová. A pokračuje: „Náš proslov, který jsme napsaly super „last-minute“, byl schválen Stálou misí jako „výborný, a to jak po jazykové, tak obsahové stránce“. Bude možné ho sledovat na http://webtv.un.org/live/. Hovořit budeme o výzvách, kterým čelí mládež v oblasti školství, zaměstnání, participace v občanském životě, také o diskriminaci,“ dodává mladá delegátka.

Připomeňme si cíle pilotní fáze programu

1. Podpora participace mladých lidí a strukturovaného dialogu mládeže na globální úrovni.
2. Kvalitní možnost dalšího vzdělávání pro mladé delegáty.
3. Rozšíření možnosti mladých lidí ovlivňovat chod institucí a navázání nových kontaktů mezi zástupci mládeže a institucemi.
4. Spolupráce mladých delegátů do OSN na globální, české a evropské úrovni.
5. Pilotní testování a nastavení dlouhodobého programu mladých delegátů z ČR do OSN.

#OSN #mladidelegati


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016100017-odstartoval-pilotni-rocnik-programu-mladych-delegatu-do-osn.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku