Nádraží Praha - Těšnov - provoz obnoven :-)

| Autor: redakce | Rubrika: pozvánky | Vydáno dne: 14. 12. 2016 |

Muzeum hlavního města Prahy zve do letos otevřené expozice v zámeckém areálu Ctěnice, která představuje zaniklé pražské nádraží Praha - Těšnov jako model ve velikosti H0.

Nádraží Praha Těšnov na dobové pohlednici (okolo r. 1900, Muzeum hl. města Prahy)

Jde o přesný model nejkrásnější nádražní budovy v Praze, otevřené před 141 lety a zničené před 31 lety.
Modelové kolejiště postavené podle skutečnosti s využitím dobových plánů a dalších historických pramenů je digitálně řízené a ukazuje nejen provoz vlaků na nádraží, ale zahrnuje i trať procházející po Negrelliho viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těšnovského nádraží.

Modelové kolejiště v měřítku 1: 87 nabídne návštěvníkovi možnost udělat si velmi reálnou představu o podobě nejkrásnější nádražní budovy v Praze, vystavěné v letech 1872 –1875 coby reprezentativní železniční stavba významné společnosti Rakouské severozápadní dráhy. Model budovy zahrnující i pozoruhodnou sochařskou výzdobu vznikl dle původních technických výkresů metodou 3D tisku. Součástí modelu nádraží je i areál lokomotivního depa, zobrazující místa pro zbrojení lokomotiv vodou a zejména uhlím pomocí zauhlovacího jeřábu, jejich údržbu v odkalovací jámě, dvojkolejnou průjezdnou remízu, funkční točnu, rovněž tak stavědlo, vodárnu nebo nákladní skladiště.

Provoz na těšnovském nádraží ustal v roce 1972 a v březnu 1985 byla demolována poslední a architektonicky nejcennější část nádražní budovy, ovšem provoz na muzejním modelovém nádraží opět funguje a i dnes lze tak zažít atmosféru časů, kdy se osobním vlakem do Turnova cestovalo ve dvouosých vagonech s dřevěnými sedadly přes zastávku Karlín přístav...

http://www.muzeumprahy.cz/1848-nadrazi-praha-tesnov-provoz-obnoven/

Místo:
Zámecký areál Ctěnice, II. patro zámku
Adresa: Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9-Vinoř

Kontakt:
tel.: +420 606 859 952
pokladna tel.: +420 286 001 366
e-mail: ctenice@muzeumprahy.cz

Otevřeno:
duben až říjen:
úterý až neděle 10–18 hod.

listopad až březen:
úterý až pátek: 10–16 hod.
sobota–neděle: 10–18 hod.

Více: www.muzeumprahy.cz
Související článek:
Dnes již neexistující Těšnovské nádraží v obrazech

#muzeumprahy #Těšnov


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016120018-nadrazi-praha-tesnov-provoz-obnoven.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku