Klub I.P. z Prachatic rozjel rok s Albertem

| Autor: Tisková zpráva | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 8. 1. 2017 |

V lednu 2017 rozjel Klub I.P., tedy nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, které zřizuje Portus Prachatice o.p.s., nový projekt, který pracovníci pojmenovali „Na Klubu s Albertem“.

V klubu I.P. v Prachaticích už proběhlo například "Coolinaření s Albertem"

„Jak už název napovídá, tento projekt financuje Nadační fond Albert, kterému moc děkujeme za podporu“, sdělila nám Erika Švehlová, realizátorka zařízení.

Eriko, o čem tento projekt je?

„Díky finanční podpoře zrealizujeme na klubu celkem 6 tematických celků, zabývající se prevencí rizikového chování dětí a mládeže. Realizace bude trvat 6 měsíců, každý měsíc věnujeme určitému tématu. Jedenkrát do týdne proběhne dvouhodinový preventivní, výchovný či pedagogický program, do kterého se mohou bezplatně zapojit neorganizované děti a mládež ve věku 6 – 20 let z Prachatic a okolí.“

Jak zjistíme, kdy přesně tento program probíhá a jaké bude jeho téma?

„Program je dostupný např. na našich webových stránkách www.portusprachatice.cz/klubip, dále na naší facebookové stránce NZDM Klub I.P.“

Na jaká témata se mohou účastníci těšit?

„Témata jsme vybírali tak, aby odpovídala na aktuální problémy, se kterými se naši klienti mohou setkat nebo se setkávají. Jedná se o kyberkriminalitu, šikanu, domácí násilí, závislostní chování, dospívání a agresivitu.“

Díky těmto aktivitám mohou pracovníci Klubu I.P. předcházet vzniku problémů nebo zachytit problémy, které již existují a poskytnout nebo zprostředkovat odbornou pomoc.

Do projektu se může zapojit kdokoliv ve věku od 6-20 let, třeba i ty!
Více informací na našich webovkách www.portusprachatice.cz/klubip


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017010017-klub-i-p-z-prachatic-rozjel-rok-s-albertem.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku