Výsledky programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro rok 2017 – programy č. 3 a 4

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 22. 2. 2017 |

MŠMT schválilo rozdělení státních dotací v Programech č. 3 a 4 vyhlášených v rámci Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2017.

Pro tyto dva programy MŠMT vyčlenilo částku 22.290.000 Kč. Podpořeno bude celkem 89 projektů nestátních neziskových organizací (NNO), z toho 17 v Programu pro NNO s pobočnými spolky (č. 3) a 72 v Programu pro NNO bez pobočných spolků (č. 4).

Informace pro úspěšné žadatele:

Všechny organizace, kterým byla schválena státní dotace pro rok 2017 s rozpočtem sníženým oproti požadavku o více než 10 %, žádáme, aby přepracovaly podrobný rozpočet projektu s využitím níže připojeného formuláře. Přepracovaný rozpočet musí být v souladu s poskytnutými finančními prostředky (tzn. součet položek v upraveném rozpočtu dle přidělené dotace musí odpovídat schválené dotaci pro rok 2017). Zároveň musí být zachováno členění nákladů požadované dotace tak, jak bylo v předloženém projektu. V žádném případě nelze provádět změny ve schváleném členění položek ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) a osobní náklady.

Úpravy rozpočtu, případně přílohy k věcnému plnění projektu, zašlete prosím e-mailem na adresu: dotace.mladez@msmt.cz nejpozději do 24. února 2017.

Podrobnosti:
http://www.msmt.cz/mladez/vysledky-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro

#NNO #projekty #dotace


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017020066-vysledky-programu-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-rok-2017-programy-c-3-a-4.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku