Pracovní setkání s ministrem kultury na téma zákonů o médiích

| Autor: ČRDM | Rubrika: myslím si | Vydáno dne: 5. 3. 2017 |

Ve čtvrtek 2. 3. 2017 se sešel ministr kultury Daniel Herman se zástupci organizací a platformy Svobodu médiím! nad novelami zákonů o České televizi a Českém rozhlase.

Pracovní setkání ministra kultury s platformou Svobodu médiím! a zástupci dalších subjektů na téma novel zákonů o České televizi a Českém rozhlasu

Pracovní setkání ministra kultury s platformou Svobodu médiím! a zástupci dalších subjektů na téma novel zákonů o České televizi a Českém rozhlasu Pracovní setkání platformy Svobodu médiím!, zástupců organizací uvedených v příloze novel zákonů o České televizi a Českém rozhlase (viz sněmovní tisk č. 965 - http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=7&CT=965&CT1=0) s ministrem kultury Danielem Hermanem a jeho náměstkyní pro řízení sekce živého umění JUDr. Kateřinou Kalistovou se uskutečnilo na ministerstvu kultury.

Přítomné strany si vysvětlily přístup k projednávaným novelám ve sněmovně. Zástupci organizací zdůraznily podporu stávajícím novelám, připravenost k diskusi nad případnými připomínkami a nutnost posílení nezávislosti a kontroly médií veřejné služby.

Pracovní setkání ministra kultury s platformou Svobodu médiím! a zástupci dalších subjektů na téma novel zákonů o České televizi a Českém rozhlasu Jeden z návrhů k novelám prosazuje, aby se na utváření mediálních rad obou veřejnoprávních médií mohla podílet občanská společnost reprezentovaná 22 organizacemi, mezi něž patří i Česká rada dětí a mládeže (ČRDM).

Předseda ČRDM Aleš Sedláček panu ministrovi představil Českou radu dětí a mládeže a v diskuzi zdůraznil naše přesvědčení, že věrohodný kandidát s pozadím znalosti dětské a mládežnické problematiky by byl přínosem.
I přesto, že vnímáme v současné době zájem o naše témata ze strany ČT i ČRo, jde nám o systémovou změnu, která by učinila systém odolný a posílila dlouhodobou stabilitu veřejnoprávních médií.

Zdroj: Aleš Sedláček a https://www.facebook.com/fitescz/posts/1247447925302340
Foto Martin Vadas a Aleš Sedláček

Související např.:
http://www.adam.cz/clanek-2017010071-snahu-o-odpolitizovani-verejnopravnich-medii-provazi-ziva-polemika-obcas-je-i-ostrejsi.html

http://www.adam.cz/clanek-2016120010-poslanci-navrhuji-odpolitizovani-medii-verejne-sluzby.html


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017030010-pracovni-setkani-s-ministrem-kultury-na-tema-zakonu-o-mediich.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku