Skautští vedoucí z celé země o víkendu sněmovali

| Autor: Junák - český skaut | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 28. 3. 2017 |

Rozhodovali o dalším směřování největší výchovné organizace dětí a mládeže v České republice.

Junák - český skaut: 15. Valný sněm ve Velkém Meziříčí, společné foto

Junák - český skaut: 15. Valný sněm ve Velkém Meziříčí, společné foto

O víkendu 24. - 26. 3. 2017 se ve Velkém Meziříčí konal XV. valný sněm Junáka - českého skauta, na který se sjelo více než 600 skautských vedoucích, skautek a skautů z celé země. Valný sněm se koná jednou za tři roky a cílem setkání je rozhodnout o dalším směřování organizace a volba vedení na následující období.
Součástí setkání byl také doprovodný program pro zúčastněné delegáty, ale i táborové aktivity v centru města, určené odvážným kolemjdoucím z řad veřejnosti.

Junák - český skaut: 15. Valný sněm ve Velkém Meziříčí XV. valný sněm Junáka – českého skauta se konal v kulturním centru Jupiter Club ve Velkém Meziříčí a sjeli se zde delegáti, vedoucí skautských oddílů a středisek z celého Česka.
Junák - český skaut: 15. Valný sněm ve Velkém Meziříčí (grafika) Mezi projednávaná témata patřilo zejména zhodnocení realizace dlouhodobé celostátní strategie rozvoje skautingu, rozhodování o detailech podoby loga organizace, možnosti podpory skautských vedoucích a role dospělých dobrovolníků v organizaci. „Valný sněm navázal na proběhlé sněmy skautských středisek, okresů a krajů. Jedním z hlavních témat sněmu bylo, jak získat dostatek kvalifikovaných vedoucích a jak těmto dobrovolníkům zajistit dostatečnou podporu pro práci s dětma,“ uvádí Josef Výprachtický, starosta Junáka - českého skauta.

Junák - český skaut: 15. Valný sněm ve Velkém Meziříčí Na sněmu byly také představeny nové odborky – doklad všestrannosti skautingu a dovedností, které může dítě v oddíle získat. Mezi jednotlivé dovednosti z oblasti sportu či přírody se zařadily nové, například Reportér/Reportérka či Ajťák/Ajťačka.

Junák - český skaut pořádá XV. Valný sněm ve Velkém Meziříčí, místní skauti postavili ukázkový tábor na náměstí Náměstí Velkého Meziříčí se o prvním jarním víkendu proměnilo ve skautský tábor, nechyběly stany ani vlajkový stožár a kolemjdoucí si mohli vyzkoušet některé z táborových aktivit. Také delegáty čekal kromě vlastního jednání doprovodný program – zkusili si rozhoupat zvony na kostelní věži, zúčastnili se komentované prohlídky místního zámku a pivovaru nebo se mohli odreagovat při noční adrenalinové hře.

Junák - český skaut: 15. Valný sněm ve Velkém Meziříčí V neděli pak probíhala volba vedení skautské organizace, kdy delegáti potvrdili ve funkcích stávající vedení.

#vsj2017 #skaut

Junák - český skaut Zájem o skauting neustále roste, svědčí o tom přibývající počet členů – 2 307 za loňský rok, a to především ve věkové skupině mladších školních dětí. Za posledních 11 let narostla skautská základna o 42 % a letos počet členů skautského hnutí v Česku dosáhl počtu 57 840.

#junakceskyskaut


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017030092-skautsti-vedouci-z-cele-zeme-o-vikendu-snemovali.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku