Dobrovolníci z celého světa pomáhají v sociálním zemědělství

| Autor: INEX-SDA - Michaela Holánková | Rubrika: mezinárodní | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 16. 7. 2017 |

Sociálně-terapeutické Centrum Tábor letos už druhým rokem přivítá skupinu dobrovolníků z celého světa.

Dobrovolnická skupina během odpočinku (foto Ondřej Grover, Nová Ves nad Popelkou 2016)

Ve dnech 14. 7. až 28. 7. 2017 do Nové Vsi nad Popelkou zavítá 12 mladých lidí z Turecka, Itálie, Francie, Běloruska, Portugalska, Španělska, Taiwanu a Korey, aby společnými silami pomohli v hospodářství Nadace Tábor. Projekt je organizován ve spolupráci s českou dobrovolnickou organizací INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).

Sociálně-terapeutické Centrum Tábor v Nové Vsi nad Popelkou je místem pro vzdělávání pracovníků v sociální oblasti v nejširším slova smyslu a také místem praxe pro studenty, kteří se v budoucnu chtějí sociální či pedagogické oblasti věnovat. Je také klidným místem pro rekreační a prožitkové pobyty, kurzy a semináře na nejrůznější témata.

Dobrovolníci řežou sloupek pro zábradlí (foto Ondřej Grover, Nová Ves nad Popelkou 2016)V neposlední řadě má Centrum být domovem pro lidi, kteří ve svém životě potřebují pomoc ostatních. „Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace a že se snažíme dělat co nejvíce věcí svépomocí a bez dotací státu, jsme rádi za veškerou dobrovolnou pomoc. Zvláště pak, když lidi práce baví a naplňuje,“ říká Kateřina Matošková za Centrum Tábor. Již minulý rok bylo umožněno lidem z celého světa zavítat na toto výjimečné místo a podílet se na chodu a růstu Centra Tábor. Ani letos tomu nebude jinak.

Dobrovolníci kydají v koňské ohradě (foto Ondřej Grover, Nová Ves nad Popelkou 2016)Hlavním úkolem pro tento rok je stavba přístřešku pro hospodářská zvířata. Dobrovolníci budou zapojeni do všech fází stavby; od přípravy stavebního materiálu, hloubení a přípravy betonových patek až po konstrukci samotného přístřešku. Vedle tohoto projektu se budou podílet na celkovém chodu hospodářství – sezónní práce na poli, péče o hospodářská zvířata. Kromě práce je samozřejmě nachystaná i odpočinkovější a poznávací část pobytu formou různých přednášek týkajících se ekologického a sociálního zemědělství, či formou výletů po blízkém i vzdálenějším okolí Nové Vsi.


logo INEX-SDANezisková organizace INEX–SDA se mezinárodním dobrovolnictvím a mezikulturním vzděláváním zabývá již od roku 1991. INEX–SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na workcampy (dobrovolnické projekty), které organizuje ve spolupráci s místními partnery v České republice, a zároveň vysílá české dobrovolníky na obdobné projekty v zahraničí. Do České republiky každoročně přijíždí přibližně tři sta mezinárodních dobrovolníků, kteří se věnují ekologickým projektům, pomoci místním komunitám nebo obnově kulturně-historických památek. Do zahraničí pak během sezony vyjíždí průměrně pět set českých dobrovolníků.ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017070025-dobrovolnici-z-celeho-sveta-pomahaji-v-socialnim-zemedelstvi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku