Priority dotačních Programů MŠMT pro rok 2018

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 11. 9. 2017 |

MŠMT vyhlásilo v rámci „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2017 - 2020“ následující priority pro rok 2018http://www.msmt.cz/mladez/priority-dotacnich-programu-pro-rok-2018

• podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže – podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod.

• podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit, zejména zapojování dětí z dětských domovů

• podpora participace – podpora aktivit, které budou posilovat zájem dětí a mládeže o veřejné dění a zároveň budou děti a mládež motivovat k aktivnímu zapojení do veřejného prostoru

• podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit

Termíny školení k programům a zadávání do systému najdete zde:
http://www.adam.cz/clanek-2017080058-seminare-k-programum-statni-podpory-prace-s-detmi-a-mladezi-pro-nno-pro-roky-2017-az-2020-prihlaste-se.html

*Novelizovanou verzi dotačních programů pro NNO pro rok 2018 si můžete stáhnout v článku: http://www.msmt.cz/mladez/podavani-zadosti-o-statni-dotace-pro-rok-2018-1

#granty #dotace #MŠMT


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017090023-priority-dotacnich-programu-msmt-pro-rok-2018.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku