Je důležité být součástí týmu. Rozhovor s Petrem Mikešem, skautem a soudcem Nejvyššího správního soudu

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 17. 9. 2017 |

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D. (*1978) je vedoucí královéhradeckého skautského střediska K. Šimka a i přes léta strávená ve skautu je začínajícím vodákem. Naopak jako právník udělal velmi záhy strmou „kariéru“. Před pěti lety se stal tehdy nejmladším soudcem Nejvyššího správního soudu.

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Už během studií pracoval jako právní konzultant Kanceláře prezidenta republiky, kde měl na starosti přípravu podkladů pro výkon ústavních pravomocí prezidenta republiky. V rámci základní vojenské služby působil jako právník na Vojenském úřadu pro právní zastupování Ministerstva obrany. Od roku 2004 působil v advokacii a zaměřoval se na oblast soukromého i veřejného práva, zejména práva veřejných zakázek a koncesí a otázek souvisejících s čerpáním dotací. Od roku 2009 byl členem kárné komise České advokátní komory a v letech 2001 – 2011 předsedou Rozhodčí a smírčí rady Junáka – českého skauta. V roce 2013 byl jmenován soudcem a přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu se sídlem v Brně.

Rozhovor si můžete přečíst zde:

https://www.skaut.cz/novinky/ze-skautsk%C3%A9ho-sv%C4%9Bta/je-d%C5%AFle%C5%BEit%C3%A9-b%C3%BDt-sou%C4%8D%C3%A1st%C3%AD-t%C3%BDmu-rozhovor-s-petrem-mike%C5%A1em-skautem-soudcem-


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2017090030-je-dulezite-byt-soucasti-tymu-rozhovor-s-petrem-mikesem-skautem-a-soudcem-nejvyssiho-spravniho-soudu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku