Předjarní pomoc Chmelišti. Valník odpadků i nová tůň

| Autor: - Jan Moravec – ČSOP | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 3. 4. 2018 |

O víkendu 24.–25. března 2018 proběhla brigáda v bývalé cihelně Chmeliště na Kutnohorsku...

Brigáda na Chmelišti (foto ČSOP)

Opuštěná cihelna u obce Chmeliště na Kutnohorsku je přírodně velmi zajímavým místem s několika jezírky a mokřinami. Žije tu mimo jiné 26 druhů vážek či sedm druhů obojživelníků, roste masožravá bublinatka. Před zavezením v rámci plánované rekultivace cihelny lokalitu před osmi lety zachránili dárci veřejné sbírky Místo pro přírodu, kteří umožnili její výkup do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody.

O lokalitu pečuje Pozemkový spolek Denemark. Černé skládky jsou věčným problémem podobných „opuštěných“ míst. Opět bylo odvezeno tolik odpadků, že se nevešly ani na přívěsný vozík. Nechyběly mezi nimi staré televize či hromada dlaždiček. Většina živočichů zde žijících má ráda světlo. Proto byly na některých plochách vyřezány náletové dřeviny a posekána loňská stařina. O obnovu tůní se zdarma zasloužil Jiří Král z Kutné Hory se svým bagříkem (foto ČSOP)A obnoveno bylo i několik již zazemněných tůní. Na příchod jara je tedy vše připraveno!

Obnovu tůní zajistil zdarma se svým bagříkem Jiří Král z Kutné Hory. Poděkování však patří i všem ostatním, kdo se brigády zúčastnili.


Místo pro přírodu je kampaň Českého svazu ochránců přírody, jejímž cílem je výkup ohrožených přírodně cenných pozemků či pozemků, na něž se snažíme přírodu navracet. Za 15 let se takto díky finančním darům stovek dárců podařilo pro přírodu zachránit již přes 130 hektarů pozemků. Přispět na výkupy dalších lokalit můžete na konto veřejné sbírky Místo pro přírodu 9999922/0800 i vy. Bližší informace na webu kampaně a na facebooku Místo pro přírodu.

Pozemkové spolky jsou neziskové organizace pečující o přírodní a kulturní dědictví na základě vlastnického či užívacího práva nebo v úzké spolupráci s vlastníky. Toto zaručuje zachování hodnot takovýchto míst i v budoucnosti. Hnutí pozemkových spolků, zahrnující dnes v České republice na šest desítek organizací, zastřešuje Český svaz ochránců přírody. Finančně podporuje hnutí pozemkových spolků Ministerstvo životního prostředí.

Spolek Denemark je neziskovou organizací chránící přírodu na Kutnohorsku. Vedle cihelny Chmeliště pečuje i o mnohá místa v údolí Vrchlice, staré sady na Kaňku či několik naučných stezek v okolí Kutné Hory, pořádá přednášky a komentované vycházky, ale i různé společenské a kulturní aktivity, jako třeba Sousedský jarmark či Ekofilm.ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2018030057-predjarni-pomoc-chmelisti-valnik-odpadku-i-nova-tun.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku